Fumigacja i impregnacja więźby dachowej budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział Międzyzdroje – wrzesień 2021r.

W związku z żerowaniem szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego Archiwum Państwowe w Szczecinie oddział w Międzyzdrojach zlecił firmie DREVPOL przeprowadzenie kompleksowego zabiegu fumigacji oraz impregnacji więźby dachowej. Całość prac trwała 18 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu, przygotowanie do gazowania i zagazowanie a następnie wielokrotne przyjazdy i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu o odgazowań obiektu. Zabiegi fumigacji więźby dachowej zakończył się odwietrzeniem, pomiarami kontrolnymi końcowymi i ozonowaniem. Następnie firma DREVPOL wykonała przygotowanie drewna do impregnacji oraz impregnację metodą xilix gel. W efekcie szkodniki drewna zostały w 100% zlikwidowane a dodatkowo drewno zostało zabezpieczone impregnatem.