Fumigacja kościoła w Czarne – wrzesień 2021r.

Parafia zaniepokojona pojawiającymi się kupkami mączki drzewnej i zniszczeniami drewna zwróciła się do DREVPOL o analizę w zakresie obecności i zwalczania szkodników drewna. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w różnych elementach i prawie wszystkich częściach kościoła. Zalecono Parafii wykonanie fumigacji kościoła w całości z uwagę na szachulcową budowę, kubaturę obiektu i miejsca występowania szkodnika oraz ze względu na skuteczność fumigacji która likwiduje każdą postać szkodników drewna. Parafia potwierdziła zlecenie na wykonanie fumigacji całego kościoła. Prace przeprowadzone przez DREVPOL obejmowały uszczelnienie, przygotowanie do gazowania i zagazowania obiektu. Po zagazowaniu kościoła technicy DREVPOL wielokrotnie przyjeżdżali i mierzyli wysokość stężeń gazu, odgazowywali lub odpowiednio zmniejszali poziom stężenia gazu tak by zabieg był skuteczny i bezpieczny. Na koniec kościół został odwietrzony, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Fumigacja kościoła zakończyła się skuteczną likwidacją wszystkich szkodników drewna.