Fumigacja i impregnacja domu korniki spuszczel pospolity Kania Góra k. Łódź – maj 2023r.

Właściciele zakupionego domu zauważyli wysypującą się mączkę drzewną oraz otwory w drewnie i przypuszczali że mają korniki w domu. W celu zwalczania korników zwrócili się do specjalistów o potwierdzeni ze mają korniki w drewnie. Gdy uzyskali potwierdzenie skontaktowali się z DREVPOL w celu zwalczania korników i doboru najlepszej najefektywniejszej metody na zwalczanie kornika w drewnianym domu. Po analizie DREVPOL wskazał ze dom jest porażony przez spuszczela pospolitego oraz że najskuteczniejszą metodą w tym konkretnie przypadku będzie fumigacja domu ze względu na ilość drewna i zabudowę drewna. Dodatkowo część elementów drewnianych była pokryta powłokami typu farby, lakier. Właściciele zdecydowali o przeprowadzeniu fumigacji i jej wykonanie zlecili DREVPOL. Zabieg fumigacji trwał 13 dni. W trakcie jego przeprowadzenia wykonywane były kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu oraz dogazowania domu. Kilkaset pomiarów elektrochemicznych potwierdziło wzorcowe parametry stężeń gazu w całym okresie fumigacji. Fumigacja zakończyła się odwietrzanie i ozonowaniem domu. Na koniec prac przeprowadzono dodatkowo impregnację drewna.