Fumigacja domu drewnianego spuszczel pospolity zwalczanie Warszawa okolice – styczeń 2023r.

Właściciele domu drewnianego zauważyli otwory w deskach na podłodze oraz w belkach konstrukcyjnych i zaczęli podejrzewać że to efekt działania spuszczela pospolitego. W trakcie oględzin technicy DREVPOL potwierdzili że spuszczel pospolity żeruje w różnych elementach drewnianych w domu.

Właściciele zlecili wykonanie fumigacji domu. Zabieg fumigacji domu został przeprowadzony w okresie kilkunastu dni. Po zagazowaniu obiektu wykonywano elektroniczne pomiary stężenia gazu. Wyniki elektronicznych pomiarów stężeń przebiegały zgodnie z założeniami. Wykonano także odpowiednie dogazowanie domu.

Na zakończenie fumigacji dom odwietrzono i wykonano pomiary końcowe na obecność gazu. Zabieg zakończył się likwidacją spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.