Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Płock okolice – marzec 2024r.

Z względu na żerowanie szkodników drewna a głownie spuszczela pospolitego właściciel domu zlecił analizę obiektu w celu potwierdzenia żerowania szkodników drewna. Technicy DREVPOL potwierdzili na obiekcie obecność szkodników drewna z uwagi na zabudowę drewna zalecili fumigację jako właściwa metodę na zwalczanie szkodników drewna. Zabieg fumigacji trwał 1 1dni i obejmował uszczelnienie, zagazowanie, kontrolne pomiary stężenia gazu i odgazowanie oraz odwietrzeni , pomiary końcowe i ozonowanie. W wyniku przeprowadzonej fumigacji zlikwidowano wszelkie szkodniki drewna na obiekcie.