Fumigacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – czerwiec 2023r.

W wyniku analizy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku stwierdzono żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL otrzymała zlecenia wykonania zabiegu fumigacji dachu/poddasza budynku. Zabieg fumigacji obejmował ogrodzenie budynku, uszczelnienie i przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie a następnie wielokrotne kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu na zagazowanym obiekcie oraz odpowiednie dogazowania. Po upływie planowanego czasu gazowania przeprowadzono odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe oraz ozonowanie budynku. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.