Fumigacja domu spuszczel pospolity Radom okolice – kwiecień 2024r.

Właściciele domu zauważyli wysypującą się mączkę ze słupów podporowych na poddaszu oraz usłyszeli skrobanie w drewnie. Po analizie materiału zdjęciowego technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. W związku z tym że wybierajac metodę na zwalczanie szkodników drewna powinno się wybrać taką metodę która pozwala oddziaływac na całe drewni na danym obiekcie zalecono wykonanie fumigacji domu w celu zwalczania spuszczela pospolitego. Właściciele zlecili zabieg który DREVPOL przeprowadził w okresie 9 dni. Fumigacja obejmowała uszczelnienie domu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie, a następnie kontrolne pomiary stężenia gazu, a potem odwietrzenie i ozonowanie domu. W wyniku przeprowadzonej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.