Spuszczel zwalczanie fumigacja domu Radom okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu podejrzewał, że ma korniki w domu. Słyszał skrobanie w drewnie oraz zauważył otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Dodatkowo cieśla podpowiedział mu że to są ślady korników i że korniki zwalcza się przez gazowanie. Właściciel przesłał zdjęcia na podstawie których technicy DREPVOL potwierdzili że więźba dachowa domu i garażu jest porażona przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego.

Zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na brak dostępu do drewna i najwyższą skuteczność fumigacji w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja domu zajęła 11 dni o obejmowała uszczelnienie dachu/poddasza domu i garażu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe gazu i ozonowanie obiektu. Fumigacja skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego

Zwalczanie korników fumigacja domu drewnianego w Sochaczewie – czerwiec 2021r.

Właściciele domu w obawie przed kornikami zlecili firmie DREVPOL wykonanie analizy w zakresie stwierdzenia czy są korniki w domu oraz doboru najlepszej metody na zwalczanie korników. W wyniku analizy potwierdzono że elementy drewniane domu zostały zaatakowane przez spuszczela pospolitego. Z uwagi na zakres porażenia, dostęp do drewna i skuteczność zalecono wykonanie fumigacji całego domu drewnianego jako najwszechstronniejszej i najskuteczniejszej metody na zwalczanie spuszczela w obiekcie drewnianym.

Fumigacja domu obejmowała uszczelnienie, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe i ozonowanie obiektu. Cały zabieg „zwalczania korników” trwał 12 dni.

Fumigacja inaczej gazowanie domu w okolicach Radomska – czerwiec 2021r.

Właściciele przypuszczali że mają korniki w domu na więźbie dachowej domu. Stwierdzili intensywne odgłosy skrobania w drewnie w krokwiach oraz zauważyli owalne otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Zlecono analizę firmie DREVPOL w wyniku której na podstawie otworów, wysypującej się mączki oraz dorosłych chrząszczy stwierdzono obecność spuszczela pospolitego. Zalecono zastosowanie fumigacji domu w celu likwidacji spuszczela. Zabieg został wykonany w ciągu 9 dni. Obejmował uszczelnienie domu gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów i zagazowanie, oznaczenie a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.

Fumigacja więźby dachowej domu – Skawina (okolice) – maj 2021r.

Właściciel domu stwierdził obecność szkodników drewna w więźbie dachowej domu i garażu. W celu identyfikacji szkodników drewna i dobrania metody na zwalczanie szkodników drewna zlecił przeprowadzenie analizy. Po weryfikacji firma DREVPOL potwierdziła żerowanie spuszczela pospolitego i zaleciła wykonanie fumigacji więźby dachowej. Zabieg fumigacji trwał 10 dni. Zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego w całej więźbie dachowej.

Fumigacja kościoła w Helu – wrzesień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Bożego Ciała w Helu. Zabytkowy kościół porażony przez drewnojady wymagał podjęcia niezwłocznych prac ratunkowych.

Parafia zleciła szereg analiz konserwatorskich, w tym firmie DREVPOL w zakresie specjalistycznego zwalczania drewnojadów. Szkodniki drewna naruszyły silnie drewno konstrukcyjne powodując ryzyko katastrofy budowlanej. Parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji kościoła jako najskuteczniejszej metodzie zwalczania szkodników drewna i powierzyła wykonanie zabiegu profesjonalistom z DREVPOL.

Zabieg obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie oraz wielokrotne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Po okresie karencji wykonano odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary gazu, ozonowanie oraz impregnację drewna.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja dachu/poddasza domu – Katowice – wrzesień 2020r.

Analiza w trakcie której wykonano przegląd więźby dachowej pozwoliła na stwierdzenie obecności szkodników drewna w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. Z uwagi na brak dostępu do całego drewna DREVPOL zalecił wykonanie fumigacji domu. Zaproponowana metoda została zaakceptowana przez właściciela i zabieg został przeprowadzony zgodnie z technologią DREVOL i obejmował uszczelnienie, zagazowanie a potem odwietrzenie obiektu. Drewnojady zostały zlikwidowane w 100%.

Fumigacja kościoła w Olszanach – sierpień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach. Swój obecny kształt świątynia uzyskała na przełomie XV i XVI wieku, a pierwsze wzmianki datują się na 1376r. Neogotycki wystrój kościół otrzymał XIX wieku, a najstarszym elementem, pochodzącym z ok. 1500r. jest w całości oskarpowana bryła korpusu nawowego.

W wyniki analizy potwierdzającej żerowanie spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego w całej kubaturze kościoła parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji inaczej gazowania kościoła w celu likwidacji drewnojadów. Wykonanie zabiegu powierzono firmie DREVPOL. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary i kolejne zagazowanie świątyni, pomiary końcowe, ozonowanie i impregnację.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja (gazowanie) domu – Białystok (okolice) – sierpień 2020r.

Skrobanie w drewnie oraz objawy obecności szkodników w drewnie skłoniły właściciela do przeprowadzenia fumigacji domu. Całość prac prowadzonych przez DREVPOL wynosił 11 dni. W ramach zabiegu gazowania domu najpierw uszczelniono dom (zapakowano w całości w folię gazoszczelną) a następnie zagazowano. Po okresie karencji w ramach którego w domu nie może być ludzi ani zwierząt, nastąpiło odwietrzenie i przekazanie obiektu.

Fumigacja inaczej gazowanie cerkwi w Ciechocinku – lipiec 2020r.

W miesiącu lipcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku.

Świątynia została wybudowana w 1894 przez górali kaukaskich w stylu zauralskim. Jest to jedyny przykład tego stylu w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Posiada jedną większą kopułę oraz drugą mniejszą. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Ściany wykonane są z bali położonych na siebie bez użycia gwoździ. Na tylnej wewnętrznej ścianie znajduje się napis w języku cerkiewnosłowiańskim „S nami Bog”.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku została zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację inaczej gazowanie cerkwi. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary kontrolne stężenia gazu oraz dogazowanie cerkwi, odwietrzenie i końcowe kontrolne pomiary stężenia gazu.

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja domu – Poznań (okolice) – lipiec 2020r.

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdziły się przypuszczenia właściciela obiektu że więźba dachowa domu jest zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Zakres porażenia i zakres dostępności drewna, miejsce porażenia skutkowały wyborem fumigacji jako metody zalecanej do zwalczania szkodników drewna. Zabieg gazowania trwał 11 dni i obejmował kolejne elementy prac takie jak uszczelnienie domu na zewnątrz i w środku, zagazowanie, oznaczenie obiektu, odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary stężenia gazu oraz ozonowanie domu. Drewnojady zostały skutecznie zlikwidowane.