Fumigacja dachu/poddasza domu we Wrocławiu – sierpień 2017r.

W domu na dwóch poziomach poddasza użytkowego i nieużytkowego stwierdzono ślady porażenia przez korniki. Korniki w domu objawiały się zdaniem właściciel w części użytkowej przez skrobanie zaś w części nieużytkowej zniszczenia drewna przez korniki wymagały wymiany elementów więźby dachowej.

Technicy DREVPOL w czasie analizy potwierdzili ze drewno jest niszczone i zaatakowane przez szkodniki drewna a konkretnie przez spuszczela pospolitego. Z uwagi na strukturę domu i dostępność drewna oraz skuteczność zalecono przeprowadzenie zabiegu fumigacji inaczej gazowania domu.

Zabieg wykonano w standardowych etapach: uszczelnienie, zagazowanie, oznaczenie domu, odwietrzenie i ozonowanie. Zgazowania domu trwał w sumie 11 dni i skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna

Zwalczanie szkodników drewna w więźbie dachowej – fumigacja Konin (okolice) – lipiec 2017r.

W związku ze podejrzeniem obecności korników w drewnie więźby dachowej właściciel zlecił wykonanie analizy technikom Drevpol. Właściciela niepokoiły zniszczenia krokwi i murłaty które zauważył i które były ewidentnie wynikiem działania korników w drewnie.

Po oględzinach stwierdzono obecność szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego i z uwagi na zabudowę drewna zalecono wykonanie fumigacji więźby dachowej. Zabieg fumigacji w celu zwalczania szkodników drewna obejmował uszczelnienie dachu i domu wewnątrz, ustalenie parametrów startowych i zagazowanie, a następnie po okresie karencji odwietrzenie i ozonowanie. Fumigacja trwała 11 dni i w wyniku jej przeprowadzenia wykonano skuteczne zwalczanie szkodników drewna.

Fumigacja domu w okolicach Radomia – lipiec 2017r.

W związku z obecnością szkodników drewna w domu drewnianym właściciel domu zwrócił się z prośbą o wskazanie sposobna zwalczanie szkodników drewna. W wyniku analizy na obiekcie stwierdzono obecność szkodników drewna i zalecono wykonanie fumigacji inaczej gazowania domu drewnianego w całości.

Zabieg został wykonany a po jego zakończeniu dodatkowo przeprowadzono impregnację ścian zewnętrznych domu. Całość prac trwała 11 dni

Fumigacja domu w okolicach Lublina – czerwiec 2017r.

W kilkuletnim domu z bala właściciel stwierdził obecność korników w ścianach zewnętrznych domu oraz drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. Analiza na miejscu potwierdziła żerowanie w drewnie przez szkodniki drewna. Zalecono wykonanie fumigacji domu jako najskuteczniejszej metody na zwalczanie szkodników drewna.

Zabieg trwała 10 dni. Dom został w całości zapakowany w folię gazoszczelną i zagazowany fosforowodorem PH3. Następnie obiektu odwietrzono, skontrolowano miernikami i wyozonoano. Zabieg skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego na obiekcie.

Szkodniki drewna zwalczanie metodą gazowania w obiekcie drewnianym w Ciechanowcu – maj 2017r.

Właściciel obiektu stwierdził obecność szkodników drewna ze wskazaniem na kołatka domowego. W wyniku działania szkodnika rozwijał się proces degradacji drewna.

W wyniku przeprowadzonej analizy obiektu technicy Drevpol potwierdzili obecność szkodników drewna i zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowania całego obiektu. Przed wykonaniem zabiegu fumigacji wykonano pełne uszczelnienie tj. obiekt został zapakowany w filię gazoszczelną w całości. Do fumigacji użyto fosforowodoru PH3 zabieg. Fumigacja zakończyła się powodzeniem, wszystkie szkodniki drewna zlikwidowano.

Fumigacja więźby dachowej dworku w okolicach Szczecina – maj 2017r.

Właściciel dworku zaniepokojony tym, że ma korniki w drewnie które aktywnie niszczą drewno (zauważono otwory w drewnie konstrukcyjnym, mączkę drzewną i larwy kornika oraz dorosłe korniki), zgłosił się do DREVPOL w celu wykonania zabiegu na zwalczanie korników.

Analiza DREVPOL potwierdziła obecność szkodników drewna. Zalecono z uwagi na zakres porażenia, rodzaj obiektu oraz częściową dostępność drewna wykonanie fumigacji dworku. Zabieg trwał 12 dni, wymagał opuszczenia obiektu przez domowników, uszczelniania, zagazowania, kontrolnych pomiarów a potem odwietrzenia kontrolnych pomiarów końcowych oraz odwietrzenia i ozonowania.

Fumigacja dachu/poddasza domu w Ostrołęce – wrzesień 2016r.

Na skutek aktywnej działalności spuszczela pospolitego porażona została więźba dachowa oraz elementy drewniane na zewnątrz domu. Technicy DREVPOL w trakcie analizy zalecili wykonanie fumigacji więźby dachowej domu oraz całego drewna na zewnętrza domu jako najskuteczniejszą metod a na zwalczanie spuszczela pospolitego. Zabieg wykonano uprzednio uszczelniając dom, Po okresie karencji dom odwietrzono, sprawdzono pod kątem obecności gazu wykonując kontrolne pomiary stężenia gazu oraz wykonano ozonowanie. Zabieg trwał 9 dni i skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.