Szkodniki drewna zwalczanie metodą gazowania w obiekcie drewnianym w Ciechanowcu – maj 2017r.

Właściciel obiektu stwierdził obecność szkodników drewna ze wskazaniem na kołatka domowego. W wyniku działania szkodnika rozwijał się proces degradacji drewna.

W wyniku przeprowadzonej analizy obiektu technicy Drevpol potwierdzili obecność szkodników drewna i zalecili wykonanie fumigacji inaczej gazowania całego obiektu. Przed wykonaniem zabiegu fumigacji wykonano pełne uszczelnienie tj. obiekt został zapakowany w filię gazoszczelną w całości. Do fumigacji użyto fosforowodoru PH3 zabieg. Fumigacja zakończyła się powodzeniem, wszystkie szkodniki drewna zlikwidowano.

Fumigacja więźby dachowej dworku w okolicach Szczecina – maj 2017r.

Właściciel dworku zaniepokojony tym, że ma korniki w drewnie które aktywnie niszczą drewno (zauważono otwory w drewnie konstrukcyjnym, mączkę drzewną i larwy kornika oraz dorosłe korniki), zgłosił się do DREVPOL w celu wykonania zabiegu na zwalczanie korników.

Analiza DREVPOL potwierdziła obecność szkodników drewna. Zalecono z uwagi na zakres porażenia, rodzaj obiektu oraz częściową dostępność drewna wykonanie fumigacji dworku. Zabieg trwał 12 dni, wymagał opuszczenia obiektu przez domowników, uszczelniania, zagazowania, kontrolnych pomiarów a potem odwietrzenia kontrolnych pomiarów końcowych oraz odwietrzenia i ozonowania.

Fumigacja dachu/poddasza domu w Ostrołęce – wrzesień 2016r.

Na skutek aktywnej działalności spuszczela pospolitego porażona została więźba dachowa oraz elementy drewniane na zewnątrz domu. Technicy DREVPOL w trakcie analizy zalecili wykonanie fumigacji więźby dachowej domu oraz całego drewna na zewnętrza domu jako najskuteczniejszą metod a na zwalczanie spuszczela pospolitego. Zabieg wykonano uprzednio uszczelniając dom, Po okresie karencji dom odwietrzono, sprawdzono pod kątem obecności gazu wykonując kontrolne pomiary stężenia gazu oraz wykonano ozonowanie. Zabieg trwał 9 dni i skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu w okolicach Łomży – sierpień 2016r.

Właściciel obiektu zaniepokojony otworami w drewnie stwierdził że ma korniki w drewnie. Korniki zaatakowały ściany zewnętrzne i wewnętrzne domu. Domowe sposoby na korniki nie przyniosły efektów. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o doradztwo w zakresie metody na zwalczanie korników w drewnie i zabezpieczenie drewna. Po analizie DREVPOL stwierdzono żerowanie spuszczela pospolitego w drewnie. Zalecono wykonanie fumigacji całego domu oraz impregnację drewna na zewnątrz. Zabieg fumigacji trwał 12 dni a po zabiegu wykonano impregnację ścian i elementów na zewnątrz domu.

Fumigacja dachu/poddasza domu w okolicach Leszna – lipiec 2016r.

Właściciel odkrył otwory w drewnie i słyszała skrobanie. Stwierdził że ma korniki w domu. Wyszukał informacje w Internecie na temat jak zwalczyć korniki i zlecił DREVPOL przegląd drewna pod kątem. Analiza przeprowadzona na miejscu potwierdziła że są szkodniki drewna w domu, a konkretnie spuszczel pospolity w więźbie dachowej i belkach ozdobnych.

Technicy DREVPOL zalecili wykonanie fumigacji domu. Dom został uszczelniony gazoszczelną folią i zagazowany. PO okresie gazowania dom odwietrzono i wyozonowano. Korniki – szkodniki drewna zostały zlikwidowane. Zabieg trwał 11 dni.

Fumigacja więźby dachowej domu w okolicach Grudziądza – czerwiec 2016r.

Zgłoszenie analizy pod kątem doboru metody na zwalczanie korników oraz potwierdzenia czy są korniki w domu w tym więźbie dachowej właściciel domu potwierdził gdyż zauważył wysypującą się mączkę drzewną i otwory w drewnie. Dodatkowo korniki w domu stwierdzono gdyż właściciel stwierdził że pojawił się kornik owad na krokwiach.

W trakcie analizy technicy DREVPOL znaleźli ślady żerowania spuszczela pospolitego i dodatkowo na krokwiach znalazł się spuszczel larwa i spuszczel owad. Z uwagi na zabudowę drewna zalecono wykonanie fumigacji. Zabieg został przeprowadzony niezwłocznie, trwał 10 dni. Dach domu i środek zostały uszczelnione i zgazowane fosforowodorem PH3. Na koniec dom odwietrzono i wyozonowano.

Zwalczanie szkodników drewna w domu drewnianym Żywiec (okolice) – maj 2016r.

W elementach konstrukcyjnych więźby dachowej właściciel zauważył obecność szkodników drewna. Szkodniki drewna pozostawiały charakterystyczne otwory oraz wysypującą się mączkę drzewną.

W trakcie analizy technicy Drevpol potwierdzili ślady żerowania spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego i zalecili wykonanie fumigacji domu. Zabieg fumigacji trwał 12 dni. W trakcie fumigacji wykonano kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Fumigacja zakończyła się odwietrzeniem i ozonowaniem. W efekcie wykonania fumigacji skuteczne zlikwidowano szkodniki drewna.

Szkodniki drewna zwalczanie metodą fumigacji domu w Gdańsku – maj 2016r.

Właściciel podejrzewał że ma korniki w domu na więźbie dachowej. Korniki niszczyły krokwie i słupy podporowe poddasza. Właściciel ustalił że najlepszą metodą na zwalczanie korników będzie fumigacji ale samodzielnie starał się zwalczyć korniki domowymi sposobami. Kilkanaście prób aby pozbyć się korników nie przyniosło skutku. Wobec czego właściciel zlecił firmie Drevpol wykonanie fumigacji domu.

Po analizie ustalono że są szkodniki drewna w domu zarówno w części poddasza użytkowego jak i nieużytkowego. Stwierdzono obecność spuszczela pospolitego najgroźniejszego i najczęściej spotykanego ze szkodników drewna występujących w domach. Szkodniki drewna zwalczanie w okresie w sumie 10 dni i obejmowało uszczelnienie i zgazowanie domu a następnie po okresie karencji odwietrzenie i ozonowanie. Zwalczanie szkodników drewna metodą fumigacji zakończyło się zlikwidowaniem wszystkich szkodników drewna.