Impregnacja owadobójcza xilix gel spuszczel pospolity Człuchów okolice – sierpień 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła impregnację drewna metodą xilix gel w domu drewnianym o mieszanym ze względu na wiek materiale drewnianym ze śladami żerowania szkodników drewna, głównie spuszczela pospolitego. Przygotowanie domu było bardzo pracochłonne i w sumie zajęło 5 dni, obejmowało zabezpieczenie nowoczesny wielkopiwierzchniowych okien i drzwi oraz szlifowanie drewna na zewnątrz i wewnątrz domu. Następnie wykonano aplikację środka xilix gel zgodnie z technologią DREVPOL z użyciem agregatów niskociśnieniowych, warstwowo, po ustaleniu rodzaju drewna i pomiarach jego wilgotności. Całość prac trwała 7 dni.