Fumigacja kościoła pw. Świętego Wojciecha w miejscowości Święty Wojciech – listopad 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację szachulcowego kościoła pw. Świętego Wojciecha w miejscowości Święty Wojciech porażonego przez szkodniki drewna. Kościół najpierw został odpowiednio uszczelniony, oznaczony i zagazowany, następnie przeprowadzone zostały wielokrotne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania kościoła. W końcu przeprowadzono odwietrzenie, w tym pomiary końcowe na obecność fumigantu i ozonowanie. Całość prac wykonano zgodnie z planem, terminowo i z uwzględnieniem zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie szkodniki drewna których działanie degradowało zabytkowy obiekt.