Fumigacja kościoła w Poznań Morasko – maj / czerwiec 2017r.

Na przełomie maja i czerwca przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w miejscowości Poznań Morasko. Wnętrze i więźbę dachową kościoła zaatakował kołatek domowy i spuszczel pospolity.

Kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zbudowano w latach 1908-1910 jako świątynię ewangelicką. Po 1945 roku kościół został przejęty przez parafię katolicką i nadano mu nowe wezwanie chojnickiego kościoła (kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicy). Kościół zbudowany na planie prostokąta ma wejście przez kruchtę w wieży, pojedynczą nawę, prostokątne prezbiterium przykryte stropem kolebkowym oraz XVII I XVIII wieczne elementy ozdobne, wnętrza i wyposażenia.

Pierwotnie członkowie Rady Parafialnej stwierdzili porażenia drewna przez korniki. Wizja obiektu i analiza DREVPOL potwierdziła że wnętrze kościoła i więźbę dachową zaatakował kołatek domowy i spuszczel pospolity. W podsumowaniu zalecono zwalczania szkodników drewna w kościele poprzez gazowanie kościoła. Na przełomie maja i czerwca DREVPOL wykonał uszczelnienie całego kościoła i przeprowadzona została fumigacja kościoła.

Fumigacja całego kościoła z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu