Fumigacja kościoła pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Jedwabno – październik 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie w celu zwalczania szkodników drewna tj. kołatka domowego i spuszczela pospolitego które zaatakowały drewno w całej kubaturze kościoła.

Zabieg fumigacji trwał kilkanaście dni i obejmował kolejno: uszczelnienie kościoła na zewnątrz i w środku (uszczelnienie kościoła było wykonywane w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i w efekcie wymagało użycie trzech podnośników), przygotowanie parametrów przed zagazowaniem, oznaczenie i zagazowanie kościoła, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowania oraz odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe kołatka domowego i spuszczela pospolitego.