Fumigacja (gazowanie) domu z bala – Rzeszów (okolice) – sierpień 2018r.

W domu z bala zauważono ślady żerowania spuszczela pospolitego. Właściciel zidentyfikował poprawnie szkodnika drewna i wyszukał informacje co do sposobu na zwalczanie spuszczela pospolitego. Następnie skontaktował się z DREPVOL w celu wykonania analiza co do metod zwalczanie spuszczela oraz potwierdzenia obecności spuszczela w drewnie. Analiza wykazał obecność szkodników drewna. Zalecono wykonanie fumigacja (gazowania) domu. Zabieg obejmował uszczelnienie, zgazowanie a następnie odwietrzenie i ozonowanie domu. Całość prac trwała 13 dni, przeprowadzono skuteczne zwalczanie spuszczela pospolitego.

Fumigacja dachu/poddasza domu w okolicach Częstochowy – lipiec 2018r.

Spuszczel pospolity larwa został zidentyfikowany przez właściciela. Analiza potwierdziła obecność spuszczela w więźbie dachowej. Właściciel zlecił wykonanie zabiegu fumigacja inaczej gazowania dachu/poddasza domu. Zabieg fumigacji DREVPOL wykonał w okresie 11 dni. Prace obejmowały uszczelnienie obiektu, zagazowanie, oznaczenie a po okresie karencji odwietrzenie, pomiary i ozonowanie. Skutecznie wykonana zwalczanie spuszczela pospolitego.

Korniki w domu – korniki zwalczanie metodą fumigacji domu w okolicach Gdyni – czerwiec 2018r.

Właściciel domu stwierdził że ma korniki w domu na legarach drewnianych, na murłacie i słupach podporowych tarasu. W jego ocenie korniki zaatakowały drewno intensywnie w kilku miejscach. Wiedział że najlepszą metodą na zwalczanie korników jest fumigacja, ale samodzielnie próbował zwalczyć korniki przez smarowanie preparatem i owijanie w folię. Zabiegi preparatami nie skutkowały zwalczaniem korników, przeciwnie objawy zniszczenia drewna nasilały się.

W związku ze zleconą analizą w zakresie zwalczania korników technicy Drevpol potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego w elementach więźby dachowej oraz drewna na zewnątrz domu i zalecono z uwagi na zabudowę drewna i poziom porażenia przez spuszczela metodą fumigacji jako jedyną włością na zwalczanie spuszczela pospolitego w tej sytuacji. Zabieg fumigacji domu trwał 12 dni i skutkował skuteczną likwidacją spuszczela pospolitego w całym obiekcie.

Zwalczanie korników w domu fumigacja domu Bydgoszcz (okolice) – czerwiec 2018r.

Właściciel stwierdził obecność ma korniki w domu i podjął samodzielne próby zwalczania korników. Po wykonaniu wielu zabiegów różnymi sposobami korniki nadal żerowały. Właściciel zdecydował się na zabieg fumigacji dachu/poddasza domu w celi likwidacji korników w całym materiale drewnianym na posesji.

Firma Drevpol przeprowadziła zabieg fumigacji po uprzednim doszczelnieniu obiektu folią gazoszczelną. Dom został zagazowany fosforowodorem PH3 i pozostawiony na okres 7 dni karencji. Na zakończenie fumigacji wykonano odwietrzenie i ozonowanie obiektu. Skuteczne przeprowadzono zwalczanie „korników” w domu. Cały zabieg trwał 8 dni.

Fumigacja (gazowanie) domu Opole (okolice) – czerwiec 2018r.

Właścicielka domu zaniepokoiła się otworami w drewnie, wysypującą się mączką oraz larwami. Stwierdziła że ma korniki w drewnie w domu bala, w tarasie i słupach podporowych na zewnątrz domu. W poszukiwaniu metody na zwalczanie korników skontaktowała się z DREPVOL. Technicy DREVPOL potwierdzili obecność szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego w drewnie w tym w ścianach z bala, tarasie, słupach podporowych tarasu. Właścicielka chcąc zwalczyć szkodniki w drewnie zleciła, aby wykonać fumigację (gazowanie) domu oraz tarasów.

Fumigacja (gazowanie) objęła całe drewno na obiekcie wewnątrz i na zewnątrz. Zapakowano cały obiekt w gazoszczelną folię i zagazowano fosforowodorem PH3. Prace trwały 13 dni. Skutecznie przeprowadzono zwalczanie spuszczela pospolitego.

Fumigacja (gazowanie) więźby dachowej domu w Warszawie – maj 2018r.

Właściciel domu podejrzewał że ma korniki w domu w więźbie dachowej z uwagi na słyszalne skrobanie w słupach podporowych poddasza. Chcąc zlikwidować korniki w domu zlecił DREVPOL wykonanie analizy w czasie której potwierdzono obecność szkodników drewna w drwnie (otwory, wysypując się mączka). Właściciel zlecił wykonanie fumigacji domu.

Zabieg trwał 9 dni. Najpierw dom został uszczelniony gazoszczelną folią a następnie zagazowany i oznaczony. Po wymaganym okresie gazowania domu obiekt odwietrzono, przeprowadzono końcowe kontrolne pomiary i wykonano ozonowanie. Zabieg skutecznie zwalczył szkodniki drewna w domu.