Kornik

Kornik to popularny gatunek chrząszcza występujący na całym świecie. Kornik ma istotny wpływ na ekosystem lasów na całym świecie. W Polsce istnieje wiele gatunków korników ale najbardziej znany to kornik drukarz.

Kornik drukarz

Kornik owad w dorosłej postaci osiąga od 4 do 5 mm, jest ciemnobrązowy i ma krępe, walcowate ciało pokryte włoskami czuciowymi. Kornik chrząszcz ma krótkie odnóża. Z powodu podobieństwa trudno jest odróżnić samca od samicy. Kornik drukarz żyje około 2 – 3 lat. Kornik drukarz to jeden z najgroźniejszych szkodników lasów atakujący głównie świerk pospolity oraz rzadziej inne drzewa iglaste - sosnę, jodłę i modrzew.

Kornik drukarz (Ips typographus)
szkodnik drzew

Korniki

Jest wiele gatunków korników żerujących w lasach jak zakorki, cetyńce, ogłodki, korniki, rytowniki, wgryzonie, bruzdkowce, drwalniki, rozwiertki.

Korniki posiadają w Polsce często oryginalnie brzmiące nazwy, które zazwyczaj informują o wyglądzie chrząszcza, gatunku zasiedlanego drzewa przez korniki, sposobie żerowania korników w drzewie czy cechach biologicznych kornika np. drwalnik paskowany, kornik drukarz, wgryzoń modrzewiowiec, jodłowiec krzywozębny, drzewisz owłosiony, rozwiertek nieparek.

Często konkretne gatunki korników żerują na konkretnym rodzaju drzewa, strefie drzewa, strefie pnia lub korony. Kornik owad jest stadium dorosłym rozwoju kornika, kornik przechodzi w fazie rozwoju także stadium larwy.

Korniki
drążone korytarze pod korą

Jak pozbyć się korników – podstawowa metoda na zwalczanie korników

Odpowiedź na pytanie jak pozbyć się korników nie jest prosta ani jednoznaczna. Generalnie tym jak pozbyć się korników w danej strefie leśnej decyduje lokalne podmioty nadzorujące które muszą prowadzić profesjonalną ewidencję drzew, monitoring odłowu chrząszczy i odpowiednio reagować w przypadku gradacji kornika w danej strefie.

Nie ma tak naprawdę jedynej uniwersalnej metody na to jak pozbyć się korników. Zwalczanie korników przebiega zazwyczaj kilkutorowo i obejmuje takie zabiegi na zwalczanie korników jak wycinkę i usuwanie drzew zasiedlonych przez larwy kornika lub usuwanie kory wraz ze znajdującymi się pod nią kornikami.

Jak pozbyć się korników
wycinka drzew

Jak pozbyć się kornika – rzadziej stosowane metody na zwalczanie korników

Rzadziej stosowaną metodą jest zwalczanie korników przez zastosowanie wabiących korniki owady pułapek feromonowych. Na korniki owady stosuje się głównie wersje pułapek skrzynkowych.

Jak zwalczyć korniki – naturalna metoda

Istnieją opracowanie dotyczące tego jak zwalczyć korniki metodą naturalną. Wskazują one jako sposób na to jak zwalczyć korniki zwiększania populacji ptaków, które zjadają korniki, a w szczególności zwiększenie populacji dzięcioła trójpalczastego. Szczególnie w tych strefach leśnych w których sygnalizowana jest możliwość wystąpienia gradacji kornika czy to wskutek cyklicznych huraganów będących przyczyną wiatrołomów i wiatrowałów, czy też powtarzających się wysokich temperatur w sezonie wegetacyjnym kornika sprzyjających rozmnażaniu się, lub ze względu na osłabiające drzewa susze.
Systematycznym sposobem, nie tyle na zwalczanie korników co przeciwdziałanie im jest prowadzenie systematycznych nasadzeń drzew.

Korniki w domu

Podstawowymi objawami budzącymi niepokój domowników o to że mamy w korniki w domu jest pojawienie się odgłosów chrobotania lub też tzw. skrobania w drewnie często dla co bardziej wrażliwego ucha uniemożliwiające spokojny sen.

Innym powodem uzasadnionych obaw, że mamy korniki w domu są otwory w drewnie i wysypująca się z nich mączka drzewna. Wielkość tych otworów i kształt oraz rodzaj mączki, jej wielkość i granulacja zależy od rodzaju bytujących szkodników.

Istotnym argumentem wzmagającym obawy, że mamy korniki w domu jest też znalezienie larw lub dorosłych korników owadów. Zaniepokojeni mieszkańcy najczęściej spotykają kornika owada w elementach więźby dachowej domu lub w przypadku domów drewnianych w ścianach lub drewnianych legarach.

Korniki w domu - weryfikacja

Często otrzymujemy zapytania od klientów o korniki w domu zdjęcia i prośbę o analizę zdjęć w celu identyfikacji. Często klienci chcą wiedzieć skąd w naszym domu wzięły się korniki w drewnie? Jak szybko kornik owad zniszczy drewno więźby dachowej ? Czy też ile czasu zajmują zabiegi które zlikwidują korniki owady, i czy trzeba wyprowadzić się z domu na czas wykonania takiego zabiegu? Czy kornik owad zostanie zlikwidowany trwale? DREVPOL wykonuje analizy pod katem identyfikacji oraz doboru najlepszej metody na zwalczanie korników – szkodników drewna. W wyniku przeprowadzonej analizy właściciel obiektów zostają poinformowani jakimi wymaganiami wiąże się zwalczanie korników owadów, ile trwa dany zabieg i na jaki czas trzeba lub nie wyprowadzić się z domu. Kornik owad zostaje zidentyfikowany i potwierdzone zostaje w sytuacjach wątpliwych jego żerowanie. Wykonane zostają także obmiary drewna i budynku.

Każdorazowo też wyjaśniamy że powszechnie mniemanie, że jeśli w naszym domu, więźbie dachowej pojawią się jakieś robaki w drewnie to są to korniki - jest błędne. Albowiem kornik owad, kornik jest szkodnikiem drzew, szkodnikiem występującym głównie w lasach, a szkodniki w drewnie obrobionym w naszych domach, dachach, budynkach to Szkodniki drewna inaczej Drewnojady.

Korniki w drewnie - rodzaje atakowanego drewna, zakres zniszczeń

Korniki w drewnie (szkodniki drewna) spotykamy w zarówno w drewnie nowy, kilkuletnim jak i kilkudziesięcioletnim lub kilkusetletnim.

Korniki w drewnie (szkodniki drewna) żerują głównie w części bielastej drewna. Zdecydowanie rzadziej zdarza się, by korniki w drewnie (szkodniki drewna) atakowały tzw. twardziel. Korniki w drewnie (szkodniki drewna) żerują zarówno w drewnie iglastym jak i liściastym.

Korniki w drewnie (szkodniki drewna) żerując doprowadzają drewno do kompletnej degradacji zamieniając je w mączkę. Szybkość powodowanych zniszczeń zależy od wielu czynników w tym ilości korników w drewnie (szkodników drewna), ich umiejscowienie, rodzaj porażonego drewna, zakres ocieplenia budynku/drewna, temperaturę i wilgotność w obiekcie, temperaturę na zewnątrz obiektu.

Korniki w drewnie - objawy żerowania

Korniki w drewnie (szkodniki drewna) żerując pozostawiają charakterystyczne otwory w drewnie – w przypadku najczęściej spotykanych: spuszczela pospolitego są to otwory owalne, kołatka domowego są okrągłe, małe. Dodatkowo Korniki w drewnie (szkodniki drewna) żerując pozostawiają wysypującą się mączkę drzewną. Objawami żerowania korników w drewnie są charakterystyczne korytarze – szersze w przypadku spuszczela i znacznie węższe w przypadku kołatka domowego.

Korniki zwalczanie – szkodniki drewna zwalczanie

Odpowiedź na pytanie jak pozbyć się korników z drewna - w domu, budynku czy też dachu wymaga każdorazowo przeprowadzenia analizy konkretnego obiektu przez specjalistów, którzy zbiorą informacje potrzebne do doboru najlepszej metody i wskażą jak zwalczyć korniki.

Dobór najlepszej metody na to jak zwalczyć korniki - szkodniki drewna wymaga ustalenia i przeanalizowania takich parametrów jak zakres porażenia drewna, dostęp do drewna, rodzaj drewna i rodzaj żerującego szkodnika oraz stopień porażenia, rodzaj obiektu i jego kształt oraz kubatura.

Przyjęcie określonej metody na korniki zwalczanie wymaga ustalenia ponadto jaki jest możliwy sposób uszczelnienia obiektu, jaki będzie używany rodzaj gazu, jakie są potrzebne stężenia startowe i docelowe gazu oraz ile musi trwać zbieg.

Do ustalenia możliwego do zastosowania w danym obiekcie sposobu na to jak zwalczyć korniki niejednokrotnie trzeba też ustalić czy w ogóle możliwe jest wyłączeni obiektu z użytkowania a jeśli tak to na jaki okres czasu.

I tak np. zbyt krótki czas trwania gazowania może spowodować że zabieg będzie nieskuteczny gdyż korniki zwalczanie których wymaga odpowiednio wysokiego ale nie za wysokiego stężenia gazu muszą być gazowane przez ściśle określony okres czasu odpowiedni dla konkretnego obiektu.

Jak usunąć korniki z drewna – szkodniki drewna – metody

Najczęściej stosowane metody jakimi można usuną korniki z drewna – szkodniki drewna to aplikacja preparatów albo fumigacja (gazowanie) domu, dachu czy budynku.

Zwalczanie korników w więźbie dachowej

Najczęściej przeprowadzanym zabiegiem mającym na celu zwalczanie korników jest zwalczanie korników w więźbie dachowej w domu murowanym, co wynika z faktu że największej ilości domów murowanych, ale porażenie drewna a co za tym idzie i zabiegi na zwalczanie korników przeprowadza się w dużych ilościach także dla domów/obiektów drewnianych jaki i drewna wewnątrz różnych obiektów (zazwyczaj o dużych kubaturach).

Preparat, środek na korniki – szkodniki drewna, drewnojady

Jeśli chodzi o preparat, środek na korniki tj. szkodniki drewna to zdecydowanie wyróżniającym się preparatem jest xilix gel którego cechuje bardzo głęboka wnikliwość w drewno, wysoka skuteczność, brak zmiany koloru drewna oraz właściwości tiksotropowe.

Profesjonalny zabieg zwalczania szkodników drewna inaczej zwalczania drewnojadów przy użyciu preparatu na xilix gel wymaga uprzedniego przygotowania drewna do zabiegu. Ten etap zwalczania drewnjoadów obejmuje czyszczenie drewna z kurzu, brudu ale też przede wszystkim usunięcie drewna zniszczonego przez szkodniki. Luźne elementy drewna muszą być zeszlifowane, ścięte aby można było przejść do następnego etapu zwalczania drewnojadów czyli aplikacji preparatu. Sama aplikacja preparatu jest precyzyjnym zabiegiem - który powinni przeprowadzać przeszkoleni specjaliści - obejmującym aplikację kolejnych warstw o odpowiedniej grubości w odpowiednich odstępach czasowych w zależności od rodzaju drewna, jego wilgotności i dostępności. Zwalczanie drewnojadów wymaga użycia profesjonalnego sprzętu w tym agregatów niskociśnieniowych.

Preparat, środek na korniki
- szkodniki drewna xilix gel

Drewnojady zwalczanie - fumigacja domu, dachu, budynku

W przypadku podjęcia decyzji że zwalczanie korników – zwalczanie drewnojadów odbędzie się w ten sposób że przeprowadzona zostanie fumigacja domu musimy liczyć się z koniecznością opuszczenia domu na okres 8-12 dni. Dodatkowo dom trzeba będzie odpowiedni przygotować do zabiegu. Nadto, fumigacja domu jest wykonywana w okresach letnich. Profesjonalny zabieg zwalczania drewnojadów metodą fumigacji domu wymaga także profesjonalnego doszczelnienia obiektu, odpowiedniego zagazowania, wykonania pomiarów przy odwietrzaniu przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz w razie potrzeby ozonowania. Niekiedy w przypadku zwalczania drewnjoadów w domach o dużych kubaturach potrzebne jest przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu i odpowiedniego odgazowania domu. Ten element zwalczania drewnojadów w procesie fumigacji jest ustalany dla każdego obiektu indywidualnie. Przy czym zakres uszczelnienia obiektu może obejmować dach/poddasze i wnętrze domu lub cały dom. Regułą w przypadku domów drewnianych, o konstrukcji drewnianej, domów z bala jest zapakowanie ich w całości w gazoszczelną folię włączając w to wszystkie drewniane elementy na zewnątrz jak słupy podporowe, balkony, tarasy.

Podobnie w przypadku gdy zwalczanie korników - szkodników drewna metodą fumigacji dotyczy drewnianych kościołów czy drewnianych obiektów o dużych kubaturach – zostają zapakowane w folię w całości. Dodatkowo fumigacja kościoła lub innych obiektów o dużych kubaturach wymaga - w celu efektywnego zwalczania drewnojadów - przeprowadzenia każdorazowo wielokrotnych kontrolnych pomiarów stężeń gazu w okresie karencji oraz dogazowań. Jest to na obiektach o dużych kubaturach warunek skutecznej i bezpiecznej fumigacji.

Fumigacja kościoła
Granowo - pełne uszczelnienie obiektu

Bezpieczny i skuteczny zabieg fumigacji mający na celu zwalczanie drewnojadów wymaga zastosowania odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu, wiedzy i bardzo dużego doświadczenia.

Korniki zwalczanie – szkodniki drewna – najskuteczniejsza metoda

Najskuteczniejszą metodą na zwalczanie korników - szkodników drewna jest fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku. Fumigacja domu spełnia wiele kryteriów które są nieosiągalne dla innych metod jak chociażby likwidacja wszystkich rodzajów szkodników drewna, zwalczanie szkodników drewna w dużych obiektach o dużych kubaturach, możliwość dotarcia gazem do przestrzeni gdzie drewno jest zabudowane i niedostępne czy też możliwość gazowania drewna pokrytego powłokami.

Fumigacja domu cena

W odpowiedzi na częste zapytania: jak wytępić korniki, jak usunąć korniki z drewna oraz ile to kosztuje - najczęściej zalecamy aby wykonać fumigację domu jako metodę najskuteczniejszą i najwszechstronniejszą a w wielu przypadkach jedyną możliwą do zastosowania. Nie ma czegoś takiego jak cennik fumigacji gdyż dla zabiegu takiego jak fumigacja domu cena ustalana jest zawsze indywidualnie. Kluczowym elementem ustalenia ceny fumigacji domu jest określenie na podstawie analizy obiektu właściwej technologii gazowania.

Xilix gel cena

Pojemnik xilix gel kosztuje 999 zł ale cena zabiegu przy użyciu tego preparatu na korniki - szkodniki drewna jest podobnie jak fumigacja zawsze ustalana indywidualnie w zależności od kilku czynników w tym między innymi od ilości drewna, stopnia porażenia, dostępności i przyjętej technologii żelowania.

Veloxy na korniki w drewnie

Veloxy to technologia na zwalczanie korników w drewnie - szkodników w mniejszych przedmiotach, meblach, małych obiektach jak szafy, obrazy , ołtarze, figury drewniane. Czas trwania zabiegu oscyluje wokół 30-35 dni.

Veloxy jest bardzo skutecznym rozwiązaniem na to jak pozbyć się korników. Technologia Veloxy polega na zapakowaniu przedmiotów/obiektów do specjalnych folii z których usuwa się tlen do poziomu 0,3% i w miejsce tlenu wprowadza się azot.

Przy czym w tym procesie likwidacji korników pod stała kontrolą jest wilgotność, której utrzymuje się na zaplanowanym poziomie co ma ogromne znaczenie w przypadku dezynsekcji najcenniejszych przedmiotów/małych obiektów zabytkowych, gdyż chroni je przed przesuszeniem lub zbyt dużym nawilżeniem. Dodatkowo korniki zwalczanie są azotem który nie wchodzi w reakcję chemiczną z gazowanymi przy jego pomocy obiektami.

Szkodniki drewna - rodzaje

Istnieje wiele gatunków szkodników drewna zwanych inaczej drewnojadami natomiast najczęściej spotykane a zarazem najgroźniejsze to spuszczel pospolity i kołatek domowy.

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) to występujący na terenie całego kraju, najgroźniejszy ze szkodników drewna, atakujący każdy gatunek drewna. Spuszczel preferuje drewno suche, iglaste oraz mające od 15 lat. Spuszczel szkodnik drewna atakuje drewno konstrukcyjne więźby dachowej, krokwie, jętki, płatwie, murłaty, legary, belki stropowe, ściany, ale także czasem ramy okienne, drzwi i elementy stolarki drewnianej.

Co do zasady spuszczel rozmnaża się latem ale w pomieszczeniach bardzo ciepłych rozmnażanie może trwać przez cały rok. Samica spuszczela składa średnio od 150 do 500 jaj. Spuszczel larwa zjada i niszczy drewno w naszych domach, budynkach i dorasta do 30 mmm długości, a kanały żerowania osiągają 6-8 mm szerokości. Dorosły spuszczel owad jest czarnym lub ciemnobrunatnym chrząszczem o wielkości od 7 do 25 mm. Samce są mniejsze od samic. Obecność spuszczela możemy stwierdzić po owalnych otworach, wysypującej się mączce drzewnej i "skrobaniu".

Spuszczel niezwykle skutecznie niszczy drewno w którym żeruje i potrafi narazić na zawalenie konstrukcje drewniane które nie mają nawet 10 lat. Podstawowa metoda zwalczania spuszczela to fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku, fumigacja kościoła, fumigacja drewna.

Kołatek domowy (Anobium pertinax) to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna, który występuje na terenie całej Polski. Kołatek atakuje każdy gatunek drewna ale preferuje drewno liściaste, lekko zawilgocone. Często spotykamy go w drewnie starszym nawet kilkusetletnim. Żeruje w drewnie konstrukcyjny oraz meblach, przedmiotach i galanterii drewnianej.

Dorosłe kołatki rozmnażają się głownie latem. Samica kołatka składa od 30 do 60 jaj. Larwy kołatka po wykluciu drążą w drewnie głębokie kanały, całe zasypane mączką drzewną i kałem. Kołatek jest brązowym chrząszczem, który osiąga 2-4 mm długości.

Obecność kołatka możemy stwierdzić po okrągłym małych otworach, wysypującej się mączce drzewnej i odgłosach kołatania. Kołatek domowy żeruje w drewnie przez wiele pokoleń i doprowadza drewno do zupełnego zniszczenia. Podstawowa metoda zwalczania kołatka domowego to fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku, fumigacja kościoła, fumigacja drewna.

Zdecydowanie rzadziej spotykane korniki w domu czyli szkodniki drewna w domu to Miazgowiec parkietowiec i Trzpiennik olbrzymi.

Miazgowiec parkietowiec (Lyctus linearis) to szkodnik drewna spotykany rzadko ale występujący na terenie całego kraju. Atakuje głównie drewno liściaste i jego pojawienie się w domu jest ogromnym zaskoczeniem zarówno dla mieszkańców jak i zapewne samego szkodnika który żeruje i rozwija się w parkietach oraz meblach i boazerii do których dostaje się jeszcze na etapie produkcji i ujawnia się po zamontowaniu ich w domu.

Samica miazgowca składa nawet do 200 jaj i często weryfikuje jakość drewna przed ich złożeniem. Czyni to dlatego że miazgowce preferują dużą ilość skrobi w drewnie. Miazgowiec rozwija się bardzo szybko jak na szkodniki drewna gdyż larwy żerować mogą zaledwie 4 msc (maks. 3 lata) i już potrafią przeistoczyć się w dorosłego chrząszcza, który dorasta do 5mm długości.

Miazgowiec parkietowiec doprowadza drewno do kompletnego zniszczenia.

Trzpiennik Olbrzymi (Urocerus gigas) to szkodnik drewna występujący rzadko, pojawia się na terenie całego kraju ale preferujący południową część Polski.

Atakuje głownie drewno iglaste świerkowe. W drewnie obrobionym w domach spotykamy go głownie w domach ze świeżego bala gdzie potrafi wzbudzić popłoch wśród mieszkańców gdy nagle wychodzi z drewna gdyż jest bardzo duży (samica dorasta do 5 cm) i często jest mylony z szerszeniem.

Samica potrafi złożyć do 350 jaj używając charakterystycznego pokładełka wyglądającego jak lanca. Larwy żerują przeważnie do 2 lat, a dorosły trzpiennik samic osiąga przeważnie do 2 cm długości. Trzpiennika nie tylko niszczą drewno ale również je zagrzybiają, zaś dorosły owad potrafi przegryźć nie tylko drewno ale także płytę osb a nawet pokrywki ołowiane.

Korniki, korniki w domu - zniszczenia drewna

Korniki – najczęściej zadawane pytania w 2022 roku

Czy korniki gryzą?

Korniki nie gryzą ludzi. Korniki żerują na drewnie w strefie podkorowej i nie atakują ani nie gryzą ludzi. Z kolei wśród szkodników drewna jest gatunek szkodnika, który może ugryźć a raczej uszczypnąć człowieka – jest to kłopotek czarny.

Czy korniki słychać?

Korniki (szkodniki drewna) słychać. Dochodzące dźwięki zależnie od gatunku mogą kojarzyć się z stukaniem (kołatek domowy) lub skrobanie w drewnie (spuszczel pospolity). Korniki (szkodniki drewna) słychać głównie wieczorem co wynika głownie z faktu że odgłosy dochodzące nie są głośne i nikną w innych dźwiękach codziennego dnia.

Po czym poznać że mamy korniki w domu?

Korniki w domu (a w zasadzie szkodniki drewna w domu) najczęściej poznajemy po otworach w drewnie i wysypującej się mączce drzewnej. Czasami obecność korników w domu stwierdzamy po odgłosach skrobania w drewnie. Zdarza się ze natrafiamy na larwy lub dorosłe chrząszcze.

Co jedzą korniki?

Korniki (szkodniki drewna w domu) żerują w drewnie i zajadają drewno tworząc przy tym kanały w drewnie i doprowadzają drewno do zupełnego zniszczenia.

Czy korniki w domu możemy zidentyfikować za pomocą kamery termowizyjnej?

Korniki w domu (szkodniki drewna w domu) nie możemy zidentyfikować za pomocą kamery termowizyjnej gdyż jaja szkodników ani larwy nie wydzielają tyle ciepła żeby je kamera termowizyjna mogła zlokalizować.

Jaki dźwięk wydają korniki?

Korniki (szkodniki drewna) wydają dźwięki które właściciel domów określają najczęściej jako skrobanie w drewnie. Często dźwięk jako wydają korniki kojarzony jest jako stukotanie w drewnie lub drapanie w drewnie.

Jaki gaz jest najlepszy na korniki?

Najlepszy na korniki (szkodniki drewna takie jak spuszczel czy kołatek) gaz to fosforowodór PH3 – gaz bezbarwny i bezwonny. Gaz na korniki fosforowodór jest silnie toksyczny dlatego jego zastosowanie zawsze wiąże się z koniecznością opuszczenia budynku przez mieszkańców, użytkowników na okres od 8 do 21 dni.

Czy na korniki istnieją domowe sposoby?

Domowe sposoby na korniki istnieją – paletę tych sposobów ogranicza jedynie wyobraźnia ludzka (ocet, nafta, wygrzewanie grzałkami, stosowanie preparatów własnego pomysłu i owijanie w folię). Wszystkie te domowe sposoby na korniki są jednak ograniczone w swoim zakresie stosowania i skuteczności.

Jak wygląda kornik domowy?

Kornik domowy spotykany w naszych domach to w praktyce prawie w przeważającej większości spuszczel pospolity który w dorosłej postaci jest chrząszczem o nieco spłaszczonym ciele. Tzw. kornik domowy (Spuszczel domowy) samica dorasta do 2,5-3 cm długości, zaś samiec spuszczela do 2 cm długości. Spuszczel owad jest barwy brązowej, brunatnej, ciemnobrunatnej lub czarnej. Kornik domowy (spuszczel) posiada na przedpleczu charakterystyczne dwa lśniące guzki.

Skąd biorą się korniki w domu?

Korniki w domu (szkodniki drewna w domu) pojawiają się głównie z nowym drewnem które jest przywożone na plac budowy lub z nowym drewnem które przywozimy do domu w trakcie remontów, rozbudowy domu. W praktyce korniki w domu (szkodniki drewna w domu) w ponad 80% są przywożone z drewnem a tylko w przypadku kilku procent przylatują z zewnątrz.

Jakim preparatem usunąć robaki z drewna (korniki)?

Wśród preparatów uznanych jako najlepsze aby usunąć robaki z drewna (korniki) wskazać należy środek xilix gel. Xilix Gel to preparat mający konsystencję żelu który w trakcie stosowania dzięki właściwościom tiksotropowym jest najgłębiej wnikającym preparatem na robaki w drewnie (korniki) z pośród dostępnych na rynku.

Czy korniki żerują tylko w starym drewnie w domu?

Korniki (szkodniki drewna) żerują zarówno w drewnie świeżym mającym do 15 lat (tu głównie spuszczel pospolity) jak i drewnie kilkudziesięcioletnim (różne gatunki) jak i drewnie starym nawet kilkusetletnim (tu głównie kołatek domowy).

Czy korniki żyją w drewnie pomalowanym lakierem?

Tak korniki (szkodniki drewna) żyją w drewnie pomalowanym lakierem. Lakier nie likwiduje korników ani nie zabezpiecza przed kornikami. Korniki (szkodniki drewna) żerują wewnątrz drewna, które tylko powierzchniowo jest polakierowane.

Jak zwalczać korniki w drewnie zabudowanym na poddaszu?

Zwalczanie korników w drewnie odbywa się na różne sposoby ale w przypadku zabudowanego poddasza jedyną zalecaną metodą może być tylko fumigacja czyli gazowanie gdyż tylko gazem można dotrzeć do elementów drewnianych zabudowanych i tylko tą metodą skutecznie zwalczymy korniki w drewnie.

Do jakich największych rozmiarów dorastają korniki w drewnie w domu?

Korniki (szkodniki drewna) żerujące w domu mogą dorastać do 3 cm długości w przypadku spuszczela pospolitego, a w przypadku trzpiennika olbrzymiego nawet do 5,5 cm.

Czy korniki mogą być w nowej podłodze dębowej?

Tak, zdarza się że w nowej podłodze są korniki (szkodniki drewna) Najczęściej spotykany jest miazgowiec parkietowiec.

W jakiej temperaturze giną korniki?

Korniki (szkodniki drewna) giną w przypadku zastosowania temperatury powyżej 56 stopni Celsjusza w rdzeniu drewna co często oznacza konieczność wygrzewania drewna z zewnątrz powierzchniowo do temperatury ok 88 stopni Celsjusza.

Czym zabić korniki?

Korniki (szkodniki drewna) można zabić kilkoma metodami – gazowanie czyli fumigacja, zastosowanie preparatów, zastosowanie mikrofal, metoda Veloxy – w zależności od rodzaju obiektu, zakresu porażenia przez korniki (szkodniki drewna) i dostępności drewna.

Jakiego zapachu nie lubią korniki?

Zapach którego nie lubią korniki (szkodniki drewna) jest emitowany przez permetrynę którą zawiera większość preparatów dostępnych w Polsce – nie stanowi to jednak 100% zabezpieczenia przed kornikami (szkodnikami drewna).

Przykładowe opinie Klientów u których skuteczne pozbyliśmy się korników

W moim domu po 3 latach od wybudowania stwierdziłam, że jest kornik owad oraz larwy korników w drewnie konstrukcji poddasza. Objawy były typowe czyli otwory i wysypana mączka drzewna. Dodatkowo korniki charakterystycznie „skrobały” w drewnie. W wyniku analizy wykonanej przez techników Drevpol otrzymałam potwierdzenie że mam korniki w domu oraz szczegółowe wyjaśnienia jaką metodę na zwalczanie korników powinnam zastosować. Zgodnie z zaleceniami zleciłam Drevpol wykonanie fumigacji. Fumigację wykonano terminowo i co najważniejsze skutecznie. Jestem w stu procentach zadowolona z wykonanej usługi.

Marzena (Sopot okolice)

W trakcie rozbudowy domu po kilkunastu latach od postawienia zauważyłem zniszczenia w krokwiach. Cieśla stwierdził, że pewnie mam korniki w domu których przyczyną mogła być pozostawiona kora w odeskowaniu które wstawiono 5 lat wcześniej. Cieśla nie wiedział jak zwalczyć korniki ale znalazł mi firmę Drevpol specjalistów od tego jak pozbyć się korników. W wyniku przeglądu drewna na miejscu fachowcy z Drevpol potwierdzili że mam korniki w domu tj. spuszczele i doradzili żebym wykonał gazowanie domu bo mam zabudowane w większości pod k-g drewno więzby oraz zaatakowane przez korniki legary drewniane też mało dostępne. Dodatkowo po rozmowie z cieślą doradzili w jakiej kolejności wykonać prace nad więźbą oraz jak przygotować dom. Zleciłem Drevpol wykonanie gazowania domu bo stwierdzilem że to najlepszy sposób jak pozbyć się korników. I faktycznie wszystko się udało. Polecam Drevpol bo po ludzku wyjaśnili mi temat i uczciwie i fachowo wszystko było zrobione.

Edmund (Piła okolice)

Po zakupie domu wraz z mężem z zaskoczeniem stwierdziliśmy że jest obecny kornik w domu na poddaszu. Koleżanka doradziła nam że najlepszy sposób na to jak pozbyć się kornika to fumigacja – taki zabieg na zwalczanie korników ktoś robił u niej w rodzinie. Sporo czytaliśmy i zbieraliśmy informacji o tym jak pozbyć się korników i wyłoniła się z tego decyzja że trzeba to zlecić specjalistom oraz wiedza że to prawdopodobnie nie korniki niszczą drewno ale szkodniki drewna a szczególnie spuszczel pospolity. Przemawiały za tym duże owalne otwory w drewnie i duże larwy które znaleźliśmy. Po weryfikacji i wielu rozmowach wybraliśmy firmę Drevpol z uwagi na przemiłą obsługę, nieporównywalną wprost wiedzą i ogromne doświadczenie. Chcieliśmy mieć dobrych fachowców na zwalczanie szkodników drewna i dobrze trafiliśmy. Dom wyglądał kosmicznie jak go zapakowano jak prezent w folię i zagazowano, a i zabieg tani nie był, ale jesteśmy bardzo zadowoleni bo wykonany przez Drevpol zabieg na zwalczanie szkodników drewna metodą fumigacji był skuteczny.

Iwona (Legnica)

Nasz dom ma 8 lat i zagnieździły się w nim korniki. Dom jest duży, z pięknego grubego bala. Szukaliśmy doświadczonej ekipy fachowców którzy będą doskonale wiedzieć jak pozbyć się korników z tak grubego drewna. Ku naszemu zaskoczeniu zdecydowaliśmy się na DREVPOL po jednej rozmowie telefonicznej, bo sposób w jaki człowiek z drugiej strony telefonu wyjaśnił nam kwestię i metody na zwalczanie korników sprawiły na nas ogromne wrażenie. Niebywała wiedza w każdym szczególe, niebywałe doświadczenie oraz życzliwość i cierpliwe wyjaśnienia sprawiły że od razu podjęliśmy decyzję żeby DREVPOL wykonał fumigację naszego domu. Zabieg trwał 12 dni. Okazał się skuteczny. Firma Drevpol spełniła nasze oczekiwania na 100%.

Błażej i Malwina (Piotrków Trybunalski)

Mój dom zaatakował kornik. Najwięcej go widać było na poddaszu w głównej belce - murłacie oraz w słupach tarasu na zewnątrz domu. Wyczytałam w Internecie wszystko na temat tego jak pozbyć się korników i byłam pewna że sama tego nie zrobię. Firmę Drevpol znalazłam w Internecie. Informacje na stornie www i w rzeczywistości były spójne. Jak mi wyjaśniono zwalczanie korników przez zagazowanie domu to najlepsza metoda chociaż uciążliwa bo trzeba się wyprowadzić z domu i odpowiednio dom przygotować. Zwalczanie korników prze fumigowanie było bardzo długie bo trwało aż 11 dni, ale na szczęście fumigacja domu została przeprowadzona w wakacje. Po zabiegu Drevpol wyozonował mi dom i praktycznie nie było śladów po zabiegu i najważniejsze nie ma śladu po kornikach.

Kasia (Sosnowiec)

Sprowadziliśmy dom z bala z Ukrainy i rozbudowaliśmy go jeszcze. Niestety okazało się że mamy korniki w domu. Informacje w Google są sprzeczne co do skuteczności i metod, sposobów jak pozbyć się korników. Obdzwoniliśmy wiele miejsc i tak naprawdę tylko w DREVPOL spotkaliśmy fachowca, który logicznie, precyzyjnie i bardzo uprzejmie nam wszystko wyjaśnił. Różnica w poziomie wiedzy i kompetencji w DREVPOL a innych miejscach do których dzwoniliśmy, to po prostu przepaść. Tu naprawdę widać ogromne doświadczenie i wiedzę o którą inni się nawet nie otarli. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem na to jak pozbyć się kornika, będzie fumigacja domu. DREVPOL przeprowadził cały zabieg fachowo i dodatkowo doradzono nam jeszcze w zakresie piaskowania drewna, które zaplanowaliśmy oraz impregnacji drewna. Oczywiście zabieg fumigacji na zwalczanie szkodników w drewnie okazał się skuteczny. Serdecznie wszystkim polecamy firmę DREVPOL.

Marcin i Magda (Wadowice okolice)

Po świeżej zabudowie poddasza domu i pomieszczenia gospodarczego okazało się ze w tym drewnie które pozostało widoczne jest kornik. Otwory takie owalne pod kątem i wysypujące się pyl z drewna w domu po 2 latach od postawienia i 2 miesiące po zabudowie no szok po prostu. Szukalismy lokalnie kogoś kto wie jak pozbyć się korników ale opowieści o zastosowaniu preparatów do nas nie przemawiały bo sami impregnowaliśmy drewno dwa razy mega dokładnie a mimo to okazało się że są korniki w drewnie. I co z drewnem pod plytami karton gips. Zwalczanie korników po zagłębieniu się w temat to jak się okazało cała dziedzina skomplikowanej wiedzy. I jak to jest w każdej dziedzinie prawdziwych i porzadnych specjalistów jak na lekarstwo. Mieliśmy trochę szczęścia bo w parafii rodziców w kościele były korniki jak się pozbyć korników to cała rada parafialna szukała specjalistów i stąd wiedzieliśmy o firmie Drevpol. Zamówilismy analizę. Fachowcy z Drevpol potwierdzili ze jest kornik spuszczel że trzeba wykonać gazowanie domu a preparaty na korniki tu nic nie pomogą. Wszystko rzeczowo wyjaśnione, przygotowanie domu, konieczna wyprowadzka jak po kolei będzie co wykonywane itd. Gazowanie domu było wykonane terminowo, skutecznie profesjonalnie. Trwalo 10 dni. Mamy bardzo dobrą opinię i jesteśmy zadowoleni z Drevpol.

Tomek i Ilona (Nowy Sącz)

Polecam firmę DREVPOL w związku z wykonaną dla mnie fumigacją domu i impregnacją części poddasza. Mam stosunkowo nowy dom bo niespełna 3-letni, w którym zaniepokoiły mnie odgłosy w drewnie i powtarzalnie wysypujący się z drewna pył. Podejrzewała korniki i nastawiłam się na zwalczanie korników ale przesłane do Drevpol zdjęcia zdiagnozowane zostały jako obecność i żerowanie spuszczela pospolitego. A na podstawie wykonanej analizy zalecona została fumigacja domu. Zaufałam zaleceniom i powierzyłam Drevpol wykonanie fumigacji domu oraz dodatkowo impregnacji dostępnecy elementów drewna na zewnątrz domu. Całość prac trwała 10 dni i jestem zadowolona z przebiegu prac - nic nie zostało zniszczone anie uszkodzone oraz ze skuteczności zabiegu, bo działalność spuszczela w moim domu się zakończyła.

Monika (Ostrowiec Świętokrzyski)

Otrzymaliśmy w spadku dom który zaplanowaliśmy odnowić. Jednym z elementów prac remontowych okazało się zwalczanie szkodników drewna na więźbie dachowej. Zdecydowaliśmy się na firmę Drevpol z uwagi na ogromne doświadczenie w pracach na dużych obiektach (mąż widział realizacje Drevpol w ogromnym kasynie wojskowym w Nowym Dworze Mazowieckim) i bardzo duży rozmiar naszego domu oraz jego nietypowy charakter.  Doceniamy bardzo wkład Drevpol w umiejscowieniu tych prac w naszym remoncie, ogromną wiedzę i doradztwo (dzięki Nim uniknęliśmy dużych błędów przy remoncie) oraz bardzo profesjonalne wykonanie fumigacji domu. Mamy bardzo pozytywną opinię i polecamy Drevpol.

Oliwia i Michał (Piaseczno okolice)

W internecie pod hasłem kornik owad odszukałem sporo informacji dzięki którym ustaliłem że mam w drewnie robaki które kompletnie zniszczą mi drewno jeśli nie podejmę przeciwdziałań. Wyczytałem że najlepszą metodą jest gdy kornik owad zostanie poddany działaniu gazu. W związku z tym że chciałem mieć zrobioną robotę solidnie wybrałem Drevpol do realizacji bo miałem do nich polecenia od znajomego, który ich chwalił. Panowie z Drevpol po analizie potwierdzili że gazowanie domu będzie najlepsze a dodatkowo zalecili żebym wykonał impregnację ścian domu bo jest w lesie a dom jest prawie nowy. Podoba mi się że to przewidzieli a nie narażali mnie na koszty ponad miarę bo zadeklarowali że wystarczą ściany z zewnątrz, w środku nie trzeba. Kornik owad przylatuje do zapachu świeżego drewna a impregnat ma go odstraszać. Zleciłem wykonanie takiego 2 częściowego zabiegu i jestem bardzo zadowolony. Kornik owad został zlikwidowany, nic się nie sypie, nie skrobie a impregnacja zabezpiecza go z zewnątrz. Polecam Drevpol.

Marian (Głogów)

Zidentyfikowałem u siebie na więźbie dachowej drewnojady. Duża liczba otworów i wysypując się mączka oraz rozlatujące się drewno było zaskakującym odkryciem gdyż dom ma dopiero 5 lat. Drewnojady dodatkowo utrudniały mi życie gdyż słyszałem głośne skrobanie w sypialni na poddaszu. Wyszukałem w internecie firmę Drevpol i zleciłem im wykonanie przeglądu drewna w domu. W wyniku przeprowadzonej analizy specjaliści z Drevpol potwierdzili że mam drewnojady – spuszczele oraz że powinien przeprowadzić fumigację domu. Po przemyśleniu doszedłem do wniosku że faktycznie tylko gazowanie pozwoli na skuteczne zwalczanie drewnojadów w całym domu w takiej sytuacji jak u mnie. Decyzja o zwalczaniu drewnojadów była tym prostsza że hałas z drewna skutecznie i mega irytująco uniemożliwiał mi spanie. Zabieg trwał 10 dni i drewnojady zostały skutecznie zwalczone. Polecam firmę Drevpol gdyż całośc prac była wykonana fachowo i starannie, w tym szczególnie gdy w prace obejmowały także trudno dostępną altanę obok domu.

Łukasz (Łowicz okolice)