Kornik. Kornik owad.

Istnieje wiele gatunków korników ale najbardziej znany to kornik drukarz. Kornik owad w dorosłej postaci osiąga od 4 do 5 mm, jest ciemnobrązowy i ma krępe, walcowate ciało pokryte włoskami czuciowymi. Chrząszcz ma krótkie odnóża. Z powodu podobieństwa trudno jest odróżnić samca od samicy. Kornik drukarz żyje około 2 – 3 lat. Kornik drukarz to jeden z najgroźniejszych szkodników lasów atakujący głównie świerk pospolity oraz rzadziej inne drzewa iglaste - sosnę, jodłę i modrzew.

Czy są jakieś rodzaje korników i czy jest kornik owad, kornik larwa?

Jest wiele gatunków korników żerujących w lasach jak zakorki, cetyńce, ogłodki, korniki, rytowniki, wgryzonie, bruzdkowce, drwalniki, rozwiertki.

Polskie, często oryginalnie brzmiące nazwy korników zazwyczaj informują o wyglądzie chrząszcza, gatunku zasiedlanego drzewa, sposobie żerowania w drzewie czy cechach biologicznych np. drwalnik paskowany, kornik drukarz, wgryzoń modrzewiowiec, jodłowiec krzywozębny,drzewisz owłosiony, rozwiertek nieparek. Często konkretne gatunki żerują na konkretnym rodzaju drzewa, strefie drzewa, strefie pnia lub korony. Kornik owad jest stadium dorosłym rozwoju kornika, kornik przechodzi w fazie rozwoju także stadium larwy.

Korniki

Powszechnie uważa się, że jeśli w naszym domu, więźbie dachowej pojawią się jakieś robaki w drewnie to są to korniki (korniki w dachu, korniki w domu, korniki w drewnie). To błędne przekonanie, gdyż kornik jest szkodnikiem drzew żywych, szkodnikiem występującym głównie w lasach, a szkodniki w drewnie obrobionym w naszych domach, dachach, budynkach to szkodniki drewna inaczej drewnojady.

Korniki w domu

Często otrzymujemy zapytania od klientów o korniki w domu zdjęcia i prośbę o analizę. Prawie każdy chce wiedzieć skąd w naszym domu wzięły się korniki w drewnie? DREVPOL wykonuje analizy pod katem weryfikacji szkodników drewna. Ustalenie przyczyny pojawienia się szkodników drewna nie jest łatwe zwłaszcza gdy drewno ma ponad kilkanaście lat. Jednak w przypadku gdy więźba dachowa w domach murowanych czy domy drewniane mają poniżej 3-5 lat najczęstszą przyczyną obecności „korników” w domu jest fakt że nowe drewno użyte do budowy domu czy więźby było już na etapie budowy porażone przez szkodniki drewna. Ryzyko porażenia jest większe w przypadku, gdy drewno jest nieokorowane, młode i z dużą ilością części bielastej lub niezabezpieczone przed szkodnikami, bądź gdy do budowy domu użyto drewna z rozbiórek lub w okolicach lasu szczególnie gdy jest dużo wyschniętych drzew.

Korniki zwalczanie

Zwalczanie korników w lasach odbywa się przez wycinkę drzew zasiedlonych przez larwy lub usuwanie kory wraz ze znajdującymi się pod nią kornikami czyli korowanie oraz przez rozmieszczanie pułapek feromonowych głównie skrzynkowych. Naturalnym „sposobem” na zwalczanie korników jest działalność ptaków odżywiających się kornikami a szczególnie dzięcioła trójpalczastego.

Odpowiedź na pytanie jak pozbyć się korników - w domu, budynku, dachu wymaga każdorazowo przeprowadzenia analizy konkretnego obiektu przez specjalistów, którzy zbiorą informacje potrzebne do doboru najlepszej metody i wskażą jak zwalczyć korniki.

Co do zasady szkodniki drewna możemy zwalczać na klika sposobów w zależności od kilku czynników jak chociażby rodzaju obiektu, zakresu porażenia i dostępu do porażonego drewna czy możliwości wyłączenia obiektu z użytkowania.

Najczęściej stosowane metody na zwalczanie korników tj. szkodników drewna w domu, dachu, budynku to aplikacja preparatów albo fumigacja czyli gazowanie.

Jeśli chodzi o środki na korniki tj. szkodniki drewna to zdecydowanie wyróżniającym się preparatem jest xilix gel którego cechuje bardzo głęboka wnikliwość w drewno, wysoka skuteczność, brak zmiany koloru drewna oraz właściwości tiksotropowe. Profesjonalny zabieg zwalczania szkodników drewna przy użyciu xilix gel wymaga uprzedniego przygotowania drewna do zabiegu, a sama aplikacja jest precyzyjnym zabiegiem - który powinni przeprowadzać przeszkoleni specjaliści - obejmującym aplikację kolejnych warstw o odpowiedniej grubości w odpowiednich odstępach czasowych w zależności od rodzaju drewna, jego wilgotności i dostępności.

Z kolei gazowanie inaczej fumigacja zapewnia likwidację wszystkich rodzajów szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwoju. Profesjonalny zabieg wymaga profesjonalnego doszczelnienia obiektu, odpowiedniego zagazowania, wykonania pomiarów przy odwietrzaniu przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz w razie potrzeby ozonowania. Dodatkowo fumigacja kościoła lub innych obiektów o dużych kubaturach wymaga przeprowadzenia kontrolnych pomiarów stężeń gazu w okresie karencji. Bezpieczny i skuteczny zabieg fumigacji wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, wiedzy i bardzo dużego doświadczenia.

Jaki jest najskuteczniejszy sposób na zwalczanie korników?

Najpowszechniejszym sposobem jak pozbyć się korników jest wycinka drzew i wywiezienie ich z lasu. Zaś najwszechstronniejszym sposobem na likwidację korników tj. zwalczanie szkodników drewna jest fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku.

Fumigacja domu cena – ile kosztuje fumigacja domu?

W odpowiedzi na częste zapytania: jak wytępić korniki, kroniki w domu, korniki w dachu, korniki w budynku najczęściej odpowiadamy że zalecamy aby wykonać fumigację domu. Dla zabiegu takiego jak fumigacja domu cena ustalana jest indywidualnie. Bierze się przy tym pod uwagę czynniki takie jak kubatura, kształt budynku, stopień dostępności drewna, zakres porażenia, zakres uszczelnienia czy technologię gazowania.

Xilix gel cena

Pojemnik xilix gel kosztuje 999 zł ale cena zabiegu przy użyciu tego preparatu na korniki szkodniki drewna jest podobnie jak fumigacja zawsze ustalana indywidualnie w zależności od kilku czynników w tym między innymi od ilości drewna, stopnia porażenia, dostępności i przyjętej technologii żelowania.

Rodzaje szkodników drewna

Istnieje wiele gatunków szkodników drewna natomiast najczęściej spotykane to spuszczel pospolity i kołatek domowy.

 Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) to występujący na terenie całego kraju, najgroźniejszy ze szkodników drewna, atakujący każdy gatunek drewna. Spuszczel preferuje drewno suche, iglaste oraz mające od 15 lat. Spuszczel szkodnik drewna atakuje drewno konstrukcyjne więźby dachowej, krokwie, jętki, płatwie, murłaty, legary, belki stropowe, ściany, ale także czasem ramy okienne, drzwi i elementy stolarki drewnianej. Co do zasady spuszczel rozmnaża się latem ale w pomieszczeniach bardzo ciepłych rozmnażanie może trwać przez cały rok. Samica spuszczela składa średnio od 150 do 500 jaj. Spuszczel larwa zjada i niszczy drewno w naszych domach, budynkach i dorasta do 30 mmm długości, a kanały żerowania osiągają 6-8 mm szerokości. Dorosły spuszczel owad jest czarnym lub ciemnobrunatnym chrząszczem o wielkości od 7 do 25 mm. Samce są mniejsze od samic. Obecność spuszczela możemy stwierdzić po owalnych otworach, wysypującej się mączce drzewnej i "skrobaniu". Spuszczel niezwykle skutecznie niszczy drewno w którym żeruje i potrafi narazić na zawalenie konstrukcje drewniane które nie mają nawet 10 lat. Podstawowa metoda zwalczania spuszczela to fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku, fumigacja kościoła, fumigacja drewna.

 Kołatek domowy (Anobium pertinax) to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna, który występuje na terenie całej Polski. Kołatek atakuje każdy gatunek drewna ale preferuje drewno liściaste, lekko zawilgocone. Często spotykamy go w drewnie starszym nawet kilkusetletnim. Żeruje w drewnie konstrukcyjny oraz meblach, przedmiotach i galanterii drewnianej. Dorosłe kołatki rozmnażają się głownie latem. Samica kołatka składa od 30 do 60 jaj. Larwy kołatka po wykluciu drążą w drewnie głębokie kanały, całe zasypane mączką drzewną i kałem. Kołatek jest brązowym chrząszczem, który osiąga 2-4 mm długości. Obecność kołatka możemy stwierdzić po okrągłym małych otworach, wysypującej się mączce drzewnej i odgłosach kołatania. Kołatek domowy żeruje w drewnie przez wiele pokoleń i doprowadza drewno do zupełnego zniszczenia. Podstawowa metoda zwalczania kołatka domowego to fumigacja inaczej gazowanie domu, dachu, budynku, fumigacja kościoła, fumigacja drewna.