Korniki zwalczanie metodą fumigacji w domu drewnianym w Oleśnicy – sierpień 2019r.

Właściciel zespołu domów drewnianych zauważył niszczenie drewna przez korniki. Korniki zdaniem właściciel pozostawiały otwory w ścianach oraz w belkach konstrukcyjnych i wysypującą się mączkę drzewną. Właściciel domu zlecił analizę firmie Drevpol w zakresie potwierdzenia występowania korników i dobranie odpowiedniej metody na zwalczanie korników.

Przeprowadzona na miejscu analiza obiektów potwierdziła że występują szkodniki drewna a konkretnie spuszczel pospolity w drewnie we wszystkich domach. Zalecono wykonanie fumigacji inaczej gazowania domów z uwagi na to że fumigacja to najskuteczniejsza metoda zwalczani szkodników drewna w domach drewnianych gwarantująca penetrację całego drewna i likwidację szkodników drewna we wszystkich stadiach rozwojowych.

Zabieg fumigacji trwał 14 dni i skutecznie zlikwidował szkodniki drewna we wszystkich obiektach drewnianych

Fumigacja dachu/poddasza domu – Grodzisk Mazowiecki – lipiec 2019r.

Po stwierdzeniu porażenia drewna przez korniki w domu na poddaszu właścicielka zwróciła się do DREVPOL z prośbą o przeprowadzenie wizji obiektu w celu potwierdzenia obecności korników i skazanie odpowiedniej metody na zwalczanie korników w domu. Po wykonanej analizie potwierdzono obecność szkodników drewna i zalecono wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu. Na zlecenie właścicielki DREVOL wykonał fumigację domu oraz impregnację dostępnego drewna więźby dachowej. Zabieg trwał 10 dni. Skutecznie przeprowadzono zwalczanie szkodników drewna i zabezpieczenie drewna.

Fumigacja inaczej gazowanie domu – Olsztyn (okolice) – czerwiec 2019r.

Właścicielka domu zauważyła korniki w domu. Rozpoczęła wyszukiwanie metod na zwalczanie korników. Po zapoznaniu się ze sposobami zwalczania korników na stronie internetowej DREVPOL zleciła technikom DREVPOL analizę pod kątem wykonania zabiegu fumigacji inaczej gazowania domu. Po przeprowadzonej analizie obiektu w którym stwierdzono żerowanie szkodników drewna w tym głównie spuszczela pospolitego i zalecono przeprowadzeni fumigacji. DREVPOL przeprowadził fumigację zgodnie z technologią DREVPOL obejmującą uszczelnienie, zagazowanie, kontrolne pomiary stężeń i dogazowanie obiektu, odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie domu. Zabieg fumigacji trwał 13 dni. Szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.

Fumigacja (gazowanie) dachu/poddasza domu – Łódź (okolice) – maj 2019r.

W wyniku przeprowadzonej wizji obiektu potwierdzono obecność spuszczela pospolitego na więźbie dachowej domu. Właściciel pierwotnie przypuszczał że ma korniki w domu Ii szukał firmy która przeprowadzi skuteczne zwalczanie korników w domu. Technicy DREVPOL wskazali na otwory i wysypującą się mączkę charakterystyczną dla spuszczel pospolitego. Z uwagi na zabudowę więźby dachowej zalecono by wykonana została fumigacja (gazownie) domu. W efekcie DREVPOL przeprowadził fumigację dachu/poddasza domu. Standardowo wykonano uszczelnienie domu i zagazowanie po czym obiekt pozostał w zagazowaniu na okres karencji. Następnie wykonano odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary stężenia gazu oraz ozonowanie domu. Fumigacja domu trwała 8 dni i w efekcie jej przeprowadzenia skutecznie zwalczanie spuszczela pospolitego.

Szkodniki drewna zwalczanie fumigacja domu w okolicach Chojnic – wrzesień 2018r.

W związku z przypuszczeniami właściciela że są w domu korniki w słupach podporowych poddasza z uwagi na dochodzące regularne skrobanie w drewnie technicy Drevpol przeprowadzili analizę obiektu. W trakcie oglądu wykryto ślady żerowania szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego zarówno w słupach podporowych jak i elementach konstrukcyjnych więźby dachowej. W celu zwalczania szkodników drewna w całej kubaturze obiektu która miała dużo drewna w tym większość zabudowanego zalecono wykonanie fumigacji inaczej gazowania domu.

Gazowanie domu obejmował uszczelnienie dachu/poddasza oraz elementów drewnianych na zewnątrz a następnie zagazowanie fosforowodorem PH3. Czas karencji w trakcie fumigacji wyniósł 9 dni a następnie dom został odwietrzony i wyozonowany. Gazowanie domu trwało sumarycznie 10 dni i zakończyło się skuteczną likwidacją szkodników drewna w całym obiekcie.