Fumigacja kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku – lipiec 2023r.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku jest poźnoromańską budowlą z XIII wieku zbudowaną z kamienia łupanego z zachowanymi oryginalnymi otworami maculcowatymi w murach wieży, nawy i prezbiterium. W związku z zaleceniem konserwatorskim zwalczania szkodników drewna w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Zamku firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła. Obiekt uszczelniono, przygotowano parametry do zagazowania, zagazowano a następnie przeprowadzone zostały wielokrotne kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu oraz dogazowania kościoła. W efekcie wykonanego zabiegu zlikwidowano spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Prace trwały 17 dni.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Leszno okolice – lipiec 2023r.

Właściciel domu samodzielnie próbował zwalczyć szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego którego żerowanie zaobserwował w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej oraz wiaty przy domu. Ostatecznie zwrócił się do DREVPOL o wykonanie fumigacji w celu zlikwidowania szkodników drewna. Parce związane z fumigacja dachu/poddasza domu i wiaty trwały 8 dni oraz obejmowały uszczelnienie, zagazowanie, kontrolne pomiary stężenia gazu przy użyciu detektorów elektrochemicznych a następnie po okresie gazowania odwietrzenie i ozonowanie domu. Na skutek fumigacji zlikwidowano występujące szkodniki drewna.

Impregnacja owadobójcza drewna xilix gel spuszczel pospolity Poznań – lipiec 2023r.

Właściciel remontowanego obiektu zauważył oznaki żerowania szkodników drewna. Zgłosił się do DREVPOL w celu zlecenia wykonania impregnacji owadobójczej oraz prewencyjnej drewna przed dalszymi pracami w efekcie których drewno konstrukcyjne wraz z odeskowanie będzie zabudowane. Firma DREVPOL przeprowadziła zabieg impregnacji owadobójczej preparatem xilix gel. Prace obejmowały przygotowanie drewna przez czyszczenie i szlifowanie drewna oraz aplikację preparatu zgodnie z technologią xilix gel (aplikacja niskociśnieniowa warstwowa w odstępach czasowych).

Fumigacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – czerwiec 2023r.

W wyniku analizy w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku stwierdzono żerowanie szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL otrzymała zlecenia wykonania zabiegu fumigacji dachu/poddasza budynku. Zabieg fumigacji obejmował ogrodzenie budynku, uszczelnienie i przygotowanie parametrów do zagazowania, zagazowanie a następnie wielokrotne kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu na zagazowanym obiekcie oraz odpowiednie dogazowania. Po upływie planowanego czasu gazowania przeprowadzono odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe oraz ozonowanie budynku. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu spuszczel pospolity Toruń – czerwiec 2023r.

Skrobanie w drewnie na poddaszu wywołało niepokój u właścicieli domu którzy podjęli się odsłonięcia zabudowy k-g w celu weryfikacji dźwięków. Okazało się że są zauważalne otwory w drewnie oraz kanały w drewnie. W wyniku analizy dokumentacji zdjęciowej technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego. W odpowiedzi na zapytanie o dobór metody na zwalczanie spuszczela zalecono wykonanie fumigacji z uwagi na brak dostępu do drewna zabudowanego płytami k-g w znacznej części domu.

Właściciel zlecili fumigację i przygotowali dom według zaleceń DREVPOL. Zabieg obejmował uszczelnienie i zagazowanie, kontrolne pomiary stężenia oraz odwietrzenie i ozonowanie. Całość prac trwała 10 dni. W efekcie zwalczono szkodniki drewna we wszystkich fazach rozwojowych.

Fumigacja domu drewnianego kołatek domowy Bielsko-Biała okolice – czerwiec 2023r.

Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację domu drewnianego w którym stwierdzono żerowanie szkodników drewna tj. kołatka domowego w różnych częściach domu na parterze oraz na więźbie dachowej. Fumigacja domu obejmowała jego uszczelnienie, przygotowanie parametrów startowych do zagazowania, zagazowanie, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu oraz odwietrzenie i ozonowanie. Całość prac fumigacyjnych trwała 10 dni. Zlikwidowano kołatka domowego we wszystkich postaciach w całym domu.

Fumigacja domu zwalczanie spuszczela pospolitego Jaworzno okolice – czerwiec 2023r.

Po wykonanej analizie przez mykologa właściciel uzyskali potwierdzenie że mają szkodniki drewna na więźbie dachowej. Stwierdzono ślady żerowania spuszczela pospolitego objawiające się otworami oraz wysypującą się mączką i zniszczeniami drewna. Właściciel po dokonanej przez DREVPOL analizie zlecił wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu oraz garażu. Zabieg fumigacji trwał 9 dni. Obejmował uszczelnienie domu, zagazowanie, pomiary stężenia gazu a po okresie karencji odwietrzenie i ozonowanie. W efekcie fumigacji zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.

Impregnacja owadobójcza preparatem xilix gel spuszczel pospolity Kalisz okolice – czerwiec 2023r.

W związku z zaobserwowanym żerowaniem szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego właściciele zlecili firmie DREVPOL wykonanie impregnacji owadobójczej na etapie przed zabudową drewna w domu. Dzięki przeprowadzeniu impregnacji całego drewna w środku i na zewnątrz zwalczono szkodniki drewna w całej powierzchni obiektu oraz pozostawiono dom zaimpregnowany prewencyjnie. Zabieg wykonano metodą xilix gel nakładając kolejne warstwy preparatu w określonych odcinkach czasowych z uwzględnieniem rodzaju drewna jego wilgotności i wchłanialności preparatu w drewno.

Fumigacja budynku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej kołatek domowy spuszczel pospolity Sucha Beskidzka – maj 2023r.

Firma DREVPOL na zlecenie Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej przeprowadziła fumigację budynku zabytkowego położonego na terenie muzeum wraz z zabytkowymi zbiorami wypełniającymi budynek. Początek zabiegi obejmował uszczelnienie 38-metrowego dachu i parteru budynku, przygotowanie parametrów startowych przed zagazowaniem i zagazowanie budynku oraz jego oznaczenie. Następnie w kolejnych dniach przeprowadzono pomiary elektroniczne stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Po upływie zaplanowanego okresu czasu odwietrzono i wyozonowano budynek.