Fumigacja (gazowanie) domu – Białystok (okolice) – sierpień 2020r.

Skrobanie w drewnie oraz objawy obecności szkodników w drewnie skłoniły właściciela do przeprowadzenia fumigacji domu. Całość prac prowadzonych przez DREVPOL wynosił 11 dni. W ramach zabiegu gazowania domu najpierw uszczelniono dom (zapakowano w całości w folię gazoszczelną) a następnie zagazowano. Po okresie karencji w ramach którego w domu nie może być ludzi ani zwierząt, nastąpiło odwietrzenie i przekazanie obiektu.

Fumigacja inaczej gazowanie cerkwi w Ciechocinku – lipiec 2020r.

W miesiącu lipcu przeprowadzona została przez firmę DREVPOL fumigacja cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku.

Świątynia została wybudowana w 1894 przez górali kaukaskich w stylu zauralskim. Jest to jedyny przykład tego stylu w Europie. Powstanie obiektu było związane z przyjazdami do Ciechocinka rosyjskich kuracjuszy wyznania prawosławnego. Posiada jedną większą kopułę oraz drugą mniejszą. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Ściany wykonane są z bali położonych na siebie bez użycia gwoździ. Na tylnej wewnętrznej ścianie znajduje się napis w języku cerkiewnosłowiańskim „S nami Bog”.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku została zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację inaczej gazowanie cerkwi. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary kontrolne stężenia gazu oraz dogazowanie cerkwi, odwietrzenie i końcowe kontrolne pomiary stężenia gazu.

Fumigacja cerkwi drewnianej z porażoną przez szkodniki drewna więźbą dachową oraz wnętrzem - przykład całkowitego doszczelnienia obiektu

Fumigacja domu – Poznań (okolice) – lipiec 2020r.

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdziły się przypuszczenia właściciela obiektu że więźba dachowa domu jest zaatakowana przez spuszczela pospolitego. Zakres porażenia i zakres dostępności drewna, miejsce porażenia skutkowały wyborem fumigacji jako metody zalecanej do zwalczania szkodników drewna. Zabieg gazowania trwał 11 dni i obejmował kolejne elementy prac takie jak uszczelnienie domu na zewnątrz i w środku, zagazowanie, oznaczenie obiektu, odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary stężenia gazu oraz ozonowanie domu. Drewnojady zostały skutecznie zlikwidowane.

Fumigacja (gazowanie) więźby dachowej domu – Kraków – czerwiec 2020r.

Właściciel zaniepokoił się obecnością otworów w drewnie i wysypującą się z nich mączką drzewna. W trakcie analizy technicy DREVPOL potwierdzili żerowanie spuszczela pospolitego w drewnie. Zalecono wykonanie fumigacji więźby dachowej domu, w tym drewna przyległego na zewnątrz domu. Właściciel potwierdził zlecenie wykonania gazowania domu.

Gazowanie domu zostało wykonane po uprzednim uszczelnieniu obiektu gazoszczelną folią. Obiekt został oznaczony zgodnie z przepisami. Po okresie karencji dom został odwietrzony i wyozonowany. Całość prac trwała 13 dni.

Fumigacja (gazowanie) domu – Słupsk (okolice) – czerwiec 2020r.

W trakcie analizy technicy DREVPOL stwierdzili aktywne żerowiska drewnojadów, w tym larwy spuszczela w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. Po przedstawieniu zaleceń właściciel zdecydował o wykonaniu fumigacji inaczej gazowania domu (więźby dachowej). Zgodnie z procedurą obiekt został uszczelniony, zagazowany, oznaczony a następnie odwietrzony i wyozonowany. Całość prac trwała 9 dni.

Korniki zwalczanie fumigacja domu drewnianego w okolicach Kutna – czerwiec 2020r.

Właściciele domu przypuszczali że mają korniki w domu gdyż zauważyli otwory w drewnie oraz skrobanie w ścianach. Przeprowadzili aplikację preparatu w celu zlikwidowania korników. Gdy to nie przyniosło skutku zlecili Drevpol analizę pod kątem zwalczania korników.

W efekcie przeprowadzonej analizy technicy Drevpol potwierdzili obecność spuszczela pospolitego w kilku miejscach na obiekcie i zalecili wykonanie fumigacji całego obiektu drewnianego wraz z przyległym drewnianym garażem. Fumigacja domu trwałą 12 dni i obejmowała uszczelnienie całkowite obydwu obiektów gazoszczelną folią i zagazowywanie przy użyciu fosforowodoru PH3. Następnie w trakcie fumigacji wykonywane były kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu. Całość zabiegu fumigacji zakończyło odwietrzenie i ozonowanie domu. Dodatkowo wykonana została impregnacja owadobójcza zewnętrznych ścian obiektów. W efekcie fumigacji zlikwidowano całkowicie szkodniki drewna.

Fumigacja (gazowanie) domu – Gdańsk (okolice) – maj 2020r.

Właściciel domu podejrzewał że ma korniki w domu na więźbie dachowej. Zaniepokoiły go odgłosy skrobania oraz otwory w drewnie i wysypując się mączka drzewna. Analiza otworów i wsypującego się materiału potwierdziła że obiekt zaatakował spuszczel pospolity. Właściciel zwalczanie spuszczela pospolitego powierzył firmie DREVPOL, która przeprowadziła fumigację domu, a dokładnie fumigację więźby dachowej. W wyniku przeprowadzonej fumigacji domu zlikwidowano wszystkie szkodniki drewna. Zabieg trwał 8 dni.

Fumigacja więźby dachowej w domu – w okolicach Szczecinka – wrzesień 2019r.

W związku z porażeniem drewna przez szkodniki właściciel zgłosił zlecenie wykonania analizy obiektu i zabiegu na zwalczanie szkodników drewna. Po potwierdzeniu obecności szkodników drewna w więźbie dachowej zalecono wykonanie fumigacji inaczej gazowania więźby dachowej domu. Właściciel zlecił DREVPOL wykonanie fumigacji. Zabieg przeprowadzono w ciągu 8 dni. Obiekt został uszczelniony i zagazowany fosforowodorem PH3 a następnie po okresie karencji odwietrzony i wyozonowany. Skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna.

Fumigacja kościoła w Domachowie – sierpień/wrzesień 2019r.

POLSAT NEWS: https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20190827-wydarzenia-1850_6753784/ (od 17.13 do 19:45 minuty)

 

W miesiącu sierpniu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie. Zabytkowy kościół został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego i kołatka domowego. W wyniku ostatnich badań okazało się, że kościół w Domachowie to najstarszy kościół drewniany w Polsce oraz najstarszy kościół drewniany o budowie zrębowej na świecie.

Czytaj więcej…