Fumigacja kościoła w Strzelcach Opolskich – sierpień 2021r.

W miesiącu sierpniu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła Świętej Barbary w Strzelcach Opolskich. Zabytkowy kościół drewniany w Strzelcach Opolskich został wybudowany w latach 1683-1690 przez cieślę Jan Brixi (Brychcy).

Kościół w Strzelcach Opolskich został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. przez spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Firma DREVPOL przeprowadziła analizę obiektu i potwierdziła że szkodniki drewna żerują w całej kubaturze zabytkowego obiektu.

DREPVOL zalecił przeprowadzenie zabiegu fumigacji całego kościoła jako najskuteczniejszej i najwszechstronniejszej metody na zwalczanie szkodników drewna. Gazowanie kościoła trwało 17 dni. Najpierw kościół został uszczelniony gazoszczelną folia a następnie zagazowany i oznaczony. Potem przeprowadzone zostały kontrolne pomiary stężenia gazu (ponad 300 pomiarów) i dogazowania obiektu. Na koniec przeprowadzono odwietrzenie, końcowe pomiary kontrolne i ozonowanie. Wszelkie szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.

Fumigacja kościoła w Bierdzanach – lipiec 2021r.

W miesiącu lipcu rozpoczęta została przez firmę DREVPOL fumigacja kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Zabytkowy drewniany kościół w Bierdzanach wzniesiony został w 1711 roku, wybudowany został w stylu barokowym. W kościele znajdują się między innymi dzwony z 1503 i 1521 roku, obraz św. Jadwigi z 1718 roku oraz polichromie przedstawiające tzw. „Śmierć bierdzańską”.

Zabytkowy kościół Bierdzanach został zaatakowany przez szkodniki drewna tj. przez spuszczela pospolitego i kołatka domowego. Analiza obiektu wykonana przez DREVPOL potwierdziła żerowanie szkodników drewna całej kubaturze kościoła.

Zalecono wykonanie fumigacji jako najskuteczniejszej i najwszechstronniejszej metody zwalczania szkodników drewna w obiektach o dużej kubaturze. Gazowanie kościoła trwało ok. 3 tygodni. Po uszczelnieniu i zagazowaniu kościoła przeprowadzone były kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazownia obiektu. Zabieg zakończył się odwietrzeniem, końcowymi pomiarami kontrolnymi i ozonowaniem. Wszelkie szkodniki drewna zostały skutecznie zlikwidowane.

Spuszczel zwalczanie fumigacja domu Radom okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu podejrzewał, że ma korniki w domu. Słyszał skrobanie w drewnie oraz zauważył otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Dodatkowo cieśla podpowiedział mu że to są ślady korników i że korniki zwalcza się przez gazowanie. Właściciel przesłał zdjęcia na podstawie których technicy DREPVOL potwierdzili że więźba dachowa domu i garażu jest porażona przez szkodniki drewna tj. spuszczela pospolitego.

Zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na brak dostępu do drewna i najwyższą skuteczność fumigacji w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja domu zajęła 11 dni o obejmowała uszczelnienie dachu/poddasza domu i garażu, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie obiektu, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe gazu i ozonowanie obiektu. Fumigacja skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego

Zwalczanie korników fumigacja domu drewnianego w Sochaczewie – czerwiec 2021r.

Właściciele domu w obawie przed kornikami zlecili firmie DREVPOL wykonanie analizy w zakresie stwierdzenia czy są korniki w domu oraz doboru najlepszej metody na zwalczanie korników. W wyniku analizy potwierdzono że elementy drewniane domu zostały zaatakowane przez spuszczela pospolitego. Z uwagi na zakres porażenia, dostęp do drewna i skuteczność zalecono wykonanie fumigacji całego domu drewnianego jako najwszechstronniejszej i najskuteczniejszej metody na zwalczanie spuszczela w obiekcie drewnianym.

Fumigacja domu obejmowała uszczelnienie, przygotowanie parametrów startowych i zagazowanie, a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe i ozonowanie obiektu. Cały zabieg „zwalczania korników” trwał 12 dni.

Fumigacja inaczej gazowanie domu w okolicach Radomska – czerwiec 2021r.

Właściciele przypuszczali że mają korniki w domu na więźbie dachowej domu. Stwierdzili intensywne odgłosy skrobania w drewnie w krokwiach oraz zauważyli owalne otwory i wysypującą się mączkę drzewną. Zlecono analizę firmie DREVPOL w wyniku której na podstawie otworów, wysypującej się mączki oraz dorosłych chrząszczy stwierdzono obecność spuszczela pospolitego. Zalecono zastosowanie fumigacji domu w celu likwidacji spuszczela. Zabieg został wykonany w ciągu 9 dni. Obejmował uszczelnienie domu gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów i zagazowanie, oznaczenie a następnie odwietrzenie, pomiary końcowe stężenia i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.

Fumigacja więźby dachowej domu – Skawina (okolice) – maj 2021r.

Właściciel domu stwierdził obecność szkodników drewna w więźbie dachowej domu i garażu. W celu identyfikacji szkodników drewna i dobrania metody na zwalczanie szkodników drewna zlecił przeprowadzenie analizy. Po weryfikacji firma DREVPOL potwierdziła żerowanie spuszczela pospolitego i zaleciła wykonanie fumigacji więźby dachowej. Zabieg fumigacji trwał 10 dni. Zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego w całej więźbie dachowej.

Fumigacja kościoła w Helu – wrzesień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Bożego Ciała w Helu. Zabytkowy kościół porażony przez drewnojady wymagał podjęcia niezwłocznych prac ratunkowych.

Parafia zleciła szereg analiz konserwatorskich, w tym firmie DREVPOL w zakresie specjalistycznego zwalczania drewnojadów. Szkodniki drewna naruszyły silnie drewno konstrukcyjne powodując ryzyko katastrofy budowlanej. Parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji kościoła jako najskuteczniejszej metodzie zwalczania szkodników drewna i powierzyła wykonanie zabiegu profesjonalistom z DREVPOL.

Zabieg obejmował uszczelnienie kościoła, zagazowanie oraz wielokrotne kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Po okresie karencji wykonano odwietrzenie, kontrolne końcowe pomiary gazu, ozonowanie oraz impregnację drewna.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja dachu/poddasza domu – Katowice – wrzesień 2020r.

Analiza w trakcie której wykonano przegląd więźby dachowej pozwoliła na stwierdzenie obecności szkodników drewna w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej. Z uwagi na brak dostępu do całego drewna DREVPOL zalecił wykonanie fumigacji domu. Zaproponowana metoda została zaakceptowana przez właściciela i zabieg został przeprowadzony zgodnie z technologią DREVOL i obejmował uszczelnienie, zagazowanie a potem odwietrzenie obiektu. Drewnojady zostały zlikwidowane w 100%.

Fumigacja kościoła w Olszanach – sierpień 2020r.

W miesiącu sierpniu firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach. Swój obecny kształt świątynia uzyskała na przełomie XV i XVI wieku, a pierwsze wzmianki datują się na 1376r. Neogotycki wystrój kościół otrzymał XIX wieku, a najstarszym elementem, pochodzącym z ok. 1500r. jest w całości oskarpowana bryła korpusu nawowego.

W wyniki analizy potwierdzającej żerowanie spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego w całej kubaturze kościoła parafia podjęła decyzję o wykonaniu fumigacji inaczej gazowania kościoła w celu likwidacji drewnojadów. Wykonanie zabiegu powierzono firmie DREVPOL. Całość prac obejmowała uszczelnienie, zagazowanie, pomiary i kolejne zagazowanie świątyni, pomiary końcowe, ozonowanie i impregnację.

Fumigacja kościoła z porażonym przez szkodniki drewna więźbą dachową, wieżą i wnętrzem – przykład częściowego doszczelnienia obiektu

Fumigacja (gazowanie) domu – Białystok (okolice) – sierpień 2020r.

Skrobanie w drewnie oraz objawy obecności szkodników w drewnie skłoniły właściciela do przeprowadzenia fumigacji domu. Całość prac prowadzonych przez DREVPOL wynosił 11 dni. W ramach zabiegu gazowania domu najpierw uszczelniono dom (zapakowano w całości w folię gazoszczelną) a następnie zagazowano. Po okresie karencji w ramach którego w domu nie może być ludzi ani zwierząt, nastąpiło odwietrzenie i przekazanie obiektu.