UWAGA: Pod numerem telefonu 606 888 889 świadczymy Darmowe Telefoniczne Porady

Metoda Veloxy

Technologia beztlenowa Veloxy to nowoczesna technologia zwalczania szkodników drewna dedykowana do obiektów zabytkowych i wykorzystywanej przy dezynsekcji najcenniejszych zabytków światowych.

System VELOXY® (VEry Low OXYgen) został opracowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Europejski projekt SAVE ART, realizowany w latach 1998-2000 przy współpracy rządów Włoch, Hiszpanii, Szwecji i W. Brytanii, potwierdzili skuteczność systemu w zwalczaniu organizmów szkodliwych, niszczących przedmioty zabytkowe. Uczestnicy programu zalecili (certyfikowali) stosowanie urządzenia VELOXY® do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego.

Metodę Veloxy wykorzystuje się do likwidacji wszystkich znanych szkodników drewna, w tym tych najgroźniejszych jak spuszczel pospolity i kołatek domowy. Jest ona skuteczna w odniesieniu do wszystkich stadiów rozwojowych szkodników (jaja, larwy, nimfy, poczwarki i osobniki dorosłe). Zabiegi Veloxy stosuje się do zabezpieczenia każdego rodzaju drewna, Proces Veloxy nie wpływa na kolor ani strukturę przedmiotów podlegających zabiegowi.

Metodą Veloxy najczęściej stosuje się do przedmiotów i obiektów drewnianych typu drzwi, obrazy, ołtarze, komody, meble, rzeżby etc.

Zabieg przy użyciu aparatury Veloxy polega na umieszczeniu zaatakowanych przez organizmy szkodliwe obiektów w modyfikowanej atmosferze, w której jest nie więcej niż 0.3% tlenu. Aby to osiągnąć należy je zamknąć w gazoszczelnych opakowaniach z folii, która nie przepuszcza tlenu i wyprzeć tlen zastępując go azotem. Aparat VELOXY nawilża lub osusza powietrze wprowadzane do opakowań do poziomu wilgotności, w jakiej trzymane były obiekty w pomieszczeniu przed zabiegiem. Chroni je to przed uszkodzeniami wynikającymi z przesuszenia lub zbyt dużego nawilżenia.

Zabiegi Veloxy przeprowadza się w temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza. Czas trwania całego zabiegu wynosi ok 4 tygodni.

Zastosowanie VELOXY wyklucza ryzyko, które niesie ze sobą zastosowanie gazów toksycznym, gdyż dezynfekowane obiekty nie ulegają korozji chemicznej. Azot w czystej postaci jest związkiem obojętnym, nie wchodzi w reakcje chemiczne z obiektami poddanymi zabiegom.

Z uwagi na wielkość obiektów, które mogą być poddane zabiegowi, czas trwania oraz bardzo zaawansowany poziom technologiczny metodę Veloxy i koszty wykonania w praktyce wykorzystuje się wyłącznie do zwalczania szkodników drewna w najcenniejszych obiektach zabytkowych lub w tych obiektach w których nie można zastosować innych metod takich jak aplikacja Xilix Gel czy fumigacja.

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:


tel.: (+48) 606 888 889
e-mail:
biuro@drevpol.eu
Wkrótce znajdziecie Nas również na